Cum si cine se poate inscrie in ROI?

Inscrierea in Registrul Operatorilor Intracomunitari se face la sediul ANAF. Foto: Antreprenor.eu / Sorin Simon

Inscrierea in Registrul Operatorilor Intracomunitari se face la sediul ANAF.
Foto: Antreprenor.eu / Sorin Simon

Antreprenor va pune la dispozitie un serviciu complet cuprinzand intocmirea dosarului cu toate actele necesare si reprezentarea in fata ANAF in vederea  obtinerii codului TVA pentru operatiuni intracomunitare si inregistrarea in ROI (Registrul Operatorilor Intracomunitari). Pretul acestui serviciu este de 290 lei.

Cine se poate inscrie in ROI?

Registrul operatorilor intracomunitari (ROI) cuprinde toate persoanele impozabile si persoanele juridice neimpozabile inregistrate normal in scopuri de TVA pentru intreaga activitate, precum si special pentru achizitii intracomunitare, persoane care efectueaza operatiuni intracomunitare, respectiv:
a) livrari intracomunitare de bunuri care au locul in Romania si care sunt scutite de taxa;
b) livrari ulterioare de bunuri efectuate in cadrul unei operatiuni triunghiulare, efectuate in statul membru de sosire a bunurilor si care se declara drept livrari intracomunitare cu cod T in Romania;
c) prestari de servicii intracomunitare efectuate de persoane impozabile stabilite in Romania in beneficiul unor persoane impozabile
nestabilite in Romania, dar stabilite in Comunitate, altele decat cele scutite de TVA in statul membru in care acestea sunt impozabile;
d) achizitii intracomunitare de bunuri taxabile care au locul in Romania;
e) achizitii intracomunitare de servicii efectuate in beneficiul unor persoane impozabile stabilite in Romania, inclusiv persoane juridice neimpozabile inregistrate in scopuri de TVA, de catre persoane impozabile nestabilite in Romania, dar stabilite in Comunitate, si pentru care beneficiarul are obligatia platii taxei.

Cei care nu figurează în Registrul operatorilor intracomunitari nu pot avea un cod valabil de TVA pentru operaţiuni intracomunitare, chiar dacă acestea sunt înregistrate deja în scopuri de TVA conform art. 153 sau 1531 din Codul fiscal.

Pentru programari sau informatii suplimentare puteti suna la 0745.650.340 (consilier juridic Sorin Simon) sau puteti trimite un e-mail la sorin.simon@antreprenor.eu.