Ce trebuie sa stii daca vrei sa infiintezi o ASOCIATIE sau o FUNDATIE

Potrivit ordonantei 26/2000, Asociatia este subiectul de drept constituit de trei sau mai multe persoane care, pe baza unei intelegeri, pun in comun si fara drept de restituire contributia materiala, cunostintele sau aportul lor in munca pentru realizarea unor activitati in interes general, al unor colectivitati sau, dupa caz, in interesul lor personal nepatrimonial. 

Despre asociatii

 • scopul asociatiei trebuie sa fie unul nepatrimonial
 • pot fi constituite de minimum 3 persoane
 • activitatile care se realizeaza trebuie sa fie de interes general, al unor colectivitati sau, dupa caz, in interesul nepatrimonial al membrilor
 • personalitatea juridica se obtine prin inscrierea la grefa Judecatoriei in a carei circumscriptie teritoriala isi are sediul

Principalele deosebiri intre asociatii si fundatii

 • Asociatiile pot fi infiintate de minimum trei persoane, fundatiile pot fi infiintate si de o singura persoana.
 • Asociatiile pot desfasura activitati si in interesul nepatrimonial al membrilor sai, fundatiile nu pot desfasura astfel de activitati; fundatiile pot desfasura activitati doar in scopul unui interes general sau al unor colectivitati
 • Pentru infiintarea unei asociatii, patrimoniul initial ce trebuie constituit este de 200 de lei , in timp ce pentru infiintarea unei fundatii patrimoniul initial trebuie sa includa bunuri in natura sau numerar, a caror valoare totala sa fie de cel putin 100 de ori salariul minim brut pe economie.
 • Ca forma de organizare, asociatiile sunt vazute ca structuri deschise, democratice, care iau pe decizii pe baza votului membrilor sai, pe cand fundatiile sunt considerate inchise,  reflectand doar vointa fondatorilor. Practic, fondatorii vor controla fundatia fara alte ingerinte.
 • Asociatiile au adunari generale, care vor decide in cele mai importante aspecte, inclusiv alegerea si revocarea membrilor consiliului director, in schimb fundatia nu are adunare generala, ci doar un consiliu director desemnat de fondatori.

Pasi ce trebuie parcursi:

 • Trebuie obtinuta o dovada privind disponibilitatea denumirii asociatiei/fundatiei de la Ministerul Justitiei.
 • Redactarea statului si actului constitutiv.
 • Deschiderea unui cont si constituirea patrimoniului asociatiei sau fundatiei
 • Depunerea dosarului la Judecatorie.
 • Sustinerea dosarului, dupa caz, in fata instatei de judecata si completarea actului constitutiv sau a statului cu solicitarile formulate de judecator.
 • Ridicarea incheierii de infiintare a asociatie/fundatie.

Ce documente imi trebuie?

 • Dovada disponibilitatii numelui asociatiei/fundatiei;
 • Copii dupa cartile de identitate ale membrilor fondatori
 • Documente privind sediul asociatiei/fundatiei (ex: act de proprietate in copie, contract de comodat/inchiriere);
 • Certificatele fiscale – din care sa reiasa ca membrii fondatori nu ai fapte inscrise in cazierul fiscal.

Ce drumuri trebuie sa  fac?

 • Antreprenor.eu –  de intreaga documentatie ne ocupam noi, de la obtinerea dovezii privind disponibiltatea numelui asociatiei/fundatiei, continuand cu consultanta pentru activitatile ce urmeaza a fi desfasurate, a documentelor ce trebuie intocmite, de redactarea actului constitututiv si a statului, depunerea si sustinerea dosarului in instanta si, in final, obtinerea incheierii privind infiintarea asociatiei
 • Banca – depunerea sumei ce se constituie in patrimoniul asociatiei

Cat costa?

 • 1.500 lei – sunt costurile infiintarii unei asociatii sau fundatii

Cat dureaza?

 • Circa 2 luni –  De regula, infiintarea unei asociatii sau a unei fundatii se realizeaza in aproximativ doua luni de zile.

De ce antreprenor.eu?

 • Castigi timp –  redactarea statutului este una relativ complexa si presupune minime cunostinte juridice, deci cel mai bine e sa apelezi la un specialist
 • Fara batai de cap – de intreaga documentatie si intregul parcurs al dosarului de infiintare se ocupa juristii nostri
 • Daca vrei sa infiintezi o asociatie sau o fundatie, trimite un mail pentru programare la adresa contact@antreprenor.eu