Concursul pentru ajutorul de minimis nu se va mai tine la Finante, ci la ARD

pontaAgenţiile de dezvoltare regională vor gestiona schema de minimis, nu Ministerul Finanţelor, pentru a se evita situaţii precum cea de săptămâna trecută, când sesiunea de înregistrare online a IMM-urilor a fost anulată după blocarea site-ului, a anunţat premierul Victor Ponta (foto), dupa cum informeaza Ziarul Financiar.

„Cred că soluţia pe care împreună cu ministrul de finanţe, domnul Chiţoiu, o vom aplica în perioada imediat următoare este să nu mai ţină la Ministerul de Finanţe aceste programe şi să le dăm la ADR-uri (agenţii de dezvoltare regională), cele care au funcţionat până la urmă cel mai bine, şi nu o să mai avem calculatoare care se blochează şi zeci de mii de firme care accesează doar la Ministerul de Finanţe“, a declarat Ponta, aflat într-o vizită în judeţul Călăraşi, unde a participat la semnarea unor contracte între autorităţile locale şi beneficiari de fonduri europene alocate în baza Programului Creşterea Competitivităţii.

Reamintim ca Ministerul Finantelor a generat miercuri, 28 august, un scandal urias in rindul doritorilor de ajutor de minimis dupa ce site-ul pe care trebuiau inscrise proiectele a functionat defectuos. Sute de doritori nu si-au putut inregistra proiectele, site-ul fiind picat. In plus, Ministerul a anuntat in jurul orei 13.00 ca sesiunea de depunere a proiectelor s-a incheiat, desi anuntul oficial preciza ca termenul-limita este ora 17.00.

Ministrul Finantelor, Daniel Chitoiu, a decis anularea concursului de proiecte depuse de IMM-uri pentru obtinerea ajutorului de minimis (fonduri guvernamentale), ca urmare a problemelor aparute in procedura de depunere on-line a cererilor.

Batalia pentru ajutorul de minimis se reia in cateva zile

Sursa foto: newstodayinthephilippines.com

Sursa foto: newstodayinthephilippines.com

Ministrul Finantelor, Daniel Chitoiu, a declarat pe 29 august 2013   ca spera ca „intr-o saptamana, maximum zece zile sa gasim eroarea de soft si sa reluam derularea procesului de depunere a proiectelor pentru ajutorul de minimis”.

Este de asteptat, prin urmare, ca acest concurs sa fie reluat saptamana viitoare, adica undeva in jurul datei de 9 septembrie, dar o data certa nu a fost inca anuntata. Intrebat care e cauza derularii deficitare a procesului de miercuri, Daniel Chitoiu a declarat ca „a fost o eroare de soft”.

Ministrul Finantelor a dezmintit si informatia ca procurorii DNA ar fi venit la minister pentru investigatii, informatie data pe surse de o televiziune de stiri.

Reamintim ca Ministerul Finantelor a generat miercuri, 28 august, un scandal urias in rindul doritorilor de ajutor de minimis dupa ce site-ul pe care trebuiau inscrise proiectele a functionat defectuos. Sute de doritori nu si-au putut inregistra proiectele, site-ul fiind picat. In plus, Ministerul a anuntat in jurul orei 13.00 ca sesiunea de depunere a proiectelor s-a incheiat, desi anuntul oficial preciza ca termenul-limita este ora 17.00.

Miercuri seara, ministrul Finantelor, Daniel Chitoiu, a decis anularea concursului de proiecte depuse de IMM-uri pentru obtinerea ajutorului de minimis (fonduri guvernamentale), ca urmare a problemelor aparute in procedura de depunere on-line a cererilor.

Sursa: hotnews.ro

Inscrierea pentru ajutorul de minimis, incepand cu 28 august

Foto: antreprenor.eu

Foto: antreprenor.eu

Ministerul de Finante a amanat pentru a treia oara data lansarii programului de finantare pentru IMM-uri prin ajutoare de minimis. Noul termen de lansare a programului este 28 august.

Astfel, prima sesiune de depunere a Cererilor de acord pentru finanţare se va derula în perioada 28.08.2013 -31.10.2013.

Cererile de acord pentru finanţare se vor înregistra on-line începând cu data de 28.08.2013, ora 08.30.

Întreprinderile înregistrate on-line vor transmite prin poştă sau alte servicii de curierat sau vor depune la Registratura generală a Ministerului Finanţelor Publice, Cererea de acord pentru finanţare însoţită de documentele justificative, în termen de maxim 15 zile de la data validării înregistrării on-line.

Documentele justificative ataşate Cererii de Acord pentru finanţare conform prevederilor H.G. 274/2013, cu modificările şi completările ulterioare, trebuie să fie valabile la data depunerii/transmiterii acestora la Registratura generală a Ministerului Finanţelor Publice.

După epuizarea bugetului anual alocat, schemei, sistemul informatic va respinge Cererile de înregistrare on-line.

Toate informaţiile necesare operatorilor economici în vederea înregistrării cererilor se găsesc accesând link-ul: http://www.mfinante.ro/ghid274.html?pagina=domenii#tabs-2 „

Legislaţia privind acordarea ajutoarelor de minimis pentru investiţiile realizate de întreprinderile mici şi mijlocii (HG 274/2013) a fost modificată recent, în urma discuţiilor cu reprezentanţii mediului de afaceri.

Principalele modificări vizează extinderea cheltuielilor considerate eligibile prin includerea cheltuielilor legate de realizarea şi achiziţia de construcţii având ca destinaţie prestarea altor servicii, eliminarea obligativităţii demonstrării eficienţei economice a întreprinderii solicitante de ajutor de minimis – în următorii 3 ani de la finalizarea investiţiei – prin încadrarea în indicatorii prevăzuţi în cadrul studiului tehnico-economic, lărgirea sferei de documente care atestă dreptul pe care îl are întreprinderea solicitantă de ajutor de minimis asupra terenului, în cazul realizării de construcţii, şi asupra construcţiilor care reprezintă locaţia realizării investiţiei, în cazul achiziţionării de echipamente.

De asemenea, a fost modificat şi Ghidul solicitantului. Cele mai importante modificări se referă la actualizarea în conformitate cu modificările actului normativ, introducerea procedurii de înregistrare on-line a cererilor de acord pentru finanţare, urmând ca ulterior validării înregistrărilor, cererile de acord pentru finanţare, însoţite de documentele justificative, să se depună sau să se transmită prin poştă sau alte servicii de curierat la Registratura generală a Ministerului Finanţelor, stabilirea criteriilor de selecţie a cererilor de acord pentru finanţare, în vederea asigurării transparenţei procesului de soluţionare.

Sursa: Agerperes, Ministerul de Finante, Capital.ro

 

 

Femeia-antreprenor: procedura de implementare

ANEXA

PS-04.04

 

 

PROCEDURA DE IMPLEMENTARE

a Programului naţional multianual pentru dezvoltarea culturii antreprenoriale în rândul femeilor manager din sectorul întreprinderilor mici şi mijlocii

 

 

 

1. Obiectivul programului

Obiectivul Programului naţional multianual pentru dezvoltarea culturii antreprenoriale în rândul femeilor manager din sectorul întreprinderilor mici şi mijlocii, denumit în continuare Program, îl constituie stimularea şi sprijinirea demarării şi dezvoltării structurilor economice private înfiinţate de către femei prin facilitarea  accesului acestora la finanţare, creşterea potenţialului de accesare a surselor de finanţare şi facilitarea accesului femeilor antreprenor la sursele de  finanţare, în contextul problemelor legate de menţinerea echilibrului dintre obligaţiile familiale şi cele profesionale şi al prejudecăţilor existente la nivel local.

Programul urmăreşte:

– îmbunătăţirea performanţelor economice ale întreprinderilor existente conduse de femei, prin accesarea surselor de finanţare de la bugetul de stat;

– stimularea auto-angajării şi creşterea numărului de femei întreprinzător în cadrul comunităţilor de afaceri;

– dezvoltarea capacităţii şi a spiritului antreprenorial în rândul femeilor;

– creşterea numărului de noi locuri de muncă create în cadrul structurilor economice private conduse de femei şi a beneficiilor aduse economiei naţionale.

 

2.Bugetul programului

2.1. Programul se finanţează din bugetul pe anul 2013 al Ministerului Economiei, aprobat prin Anexa nr. 3/35/02  la Legea nr. 5/2013 a bugetului de stat pe anul 2013.

2.2.Bugetul programului pentru anul 2013 este de 500.000 lei, din care se vor acorda alocaţii financiare nerambursabile (AFN). Pentru anul 2013, prin implementarea Programului, se estimează acordarea de ajutor de minimis unui număr de minimum 12 beneficiari.

 

3. Beneficiari eligibili

3.1 Pot beneficia de AFN în cadrul Programului operatorii economici: microîntreprinderile, persoanele fizice autorizate (PFA) care desfăşoară activităţi economice în mod independent, întreprinderile individuale, după caz, care se încadrează la data solicitării în una dintre următoarele categorii:

a) sunt organizate în baza Legii nr.31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare  sau în baza Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului României nr. 6 din 09.02.2011 şi îndeplinesc condiţiile de încadrare în categoria microîntreprinderilor[1], potrivit dispoziţiilor Legii nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare;

b) sunt persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale (înregistrate în registrul comerţului şi autorizate conform Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 44 din 16 aprilie 2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale);

c)  au cel  mult 3 ani de la înregistrarea la Registrul Comerţului la  data înscrierii în Program;

d) cel puţin unul dintre asociaţi să fie femeie şi să deţină peste 50% din părţile sociale ale societăţii în cazul microîntreprinderilor aplicante, sau reprezentantul persoanei fizice autorizate (PFA)/întreprinderii individuale (II)  care desfăşoară activităţi economice, să fie femeie;

e) codul CAEN pentru care solicită finanţare este eligibil şi autorizat la momentul înscrierii on line, conform art. 15 din Legea 359/2004 privind simplificarea formalităţilor la înregistrarea în Registrul Comerţului a persoanelor fizice, asociaţiilor familiale şi persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum şi la autorizarea funcţionării persoanelor juridice, cu modificările şi completările ulterioare;

f) şi-au îndeplinit obligaţiile exigibile de plată a taxelor şi impozitelor către bugetul general consolidat şi bugetele locale;

g) nu au datorii la bugetul general consolidat şi la bugetele locale, atât pentru sediul social, cât şi pentru toate punctele de lucru; solicitanţii care au datorii eşalonate, conform certificatelor de atestare fiscală, nu sunt eligibili pentru a accesa Programul;

h) au sediul, sunt înregistraţi şi îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul României;

i) nu sunt în stare de dizolvare, reorganizare judiciară, lichidare, insolvenţă, faliment sau suspendare temporară a activităţii;

j) nu sunt în dificultate, în conformitate cu prevederile „Liniilor directoare privind ajutorul de stat pentru salvarea şi restructurarea firmelor în dificultate”, publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. C 244/2004;

k) nu a fost subiectul unei decizii a Comisiei Europene de recuperare a unui ajutor de stat sau, în cazul în care a făcut obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost deja executată şi creanţa integral recuperată;

l) au obţinut cel puţin 60 puncte în urma completării on-line a planului de afaceri, conform modelului şi criteriilor prevăzute în anexa nr. 3  la prezenta procedură;

 

 

3.2.(1) În cadrul  programului  nu  se  acordă  AFN pentru:

 • intermedieri financiare şi asigurări:

–         641            Intermediere monetară

–         642            Activităţi ale holdingurilor

–         643            Fonduri mutuale şi alte entităţi financiare similare

–         649            Alte activităţi de intermedieri financiare, exclusiv activităţi de asigurări şi fonduri de pensii

–         651            Activităţi de asigurări

–         652            Activităţi de reasigurare

–         653            Activităţi ale fondurilor de pensii (cu excepţia celor din sistemul public de asigurări sociale)

–         661            Activităţi auxiliare intermedierilor financiare, cu excepţia activităţilor de asigurări şi fonduri de pensii

–         662            Activităţi auxiliare de asigurări şi fonduri de pensii

–         663            Activitati de administrare a fondurilor

 • tranzacţii imobiliare:

–         681            Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii

–         682            Închirierea şi subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate

–         683            Activităţi imobiliare pe bază de comision sau contract

 • 920 – activităţi de jocuri de noroc şi pariuri
 • producţie sau comercializare de armament, muniţii, explozibili, tutun, alcool, substanţe aflate sub control naţional, plante, substanţe şi preparate stupefiante şi psihotrope:

–         110            Fabricarea băuturilor (cu excepţia clasei 1107 – Producţia de băuturi răcoritoare nealcoolice; producţia de ape minerale şi alte ape îmbuteliate)

–         1200          Fabricarea produselor din tutun

–         2540          Fabricarea armamentului şi muniţiei

–         2051          Fabricarea explozivilor

–         4635          Comerţ cu ridicata al produselor din tutun

–         4725          Comerţ cu amănuntul al băuturilor, în magazine specializate

–         4726          Comerţ cu amănuntul al produselor din tutun, în magazine specializate

precum şi activităţile excluse de normele europene pentru care nu se poate acorda ajutor de stat, respectiv:

a)        activităţi de pescuit şi acvacultură, acoperite de Regulamentul Consiliului (CE) nr. 104/2000:

–         031            Pescuitul

–         032            Acvacultura

b)       activităţi legate de producţia primară a produselor agricole aşa cum sunt enumerate în anexa 1 la Tratatul de instituire a Comunităţii Europene:

–         011            Cultivarea plantelor nepermanente

–         012            Cultivarea plantelor din culturi permanente

–         013            Cultivarea plantelor pentru înmulţire

–         014            Creşterea animalelor

–         015            Activităţi în ferme mixte (cultura vegetală combinată cu creşterea animalelor)

–         016            Activităţi auxiliare agriculturii şi activităţi după recoltare

–         017            Vânătoare, capturarea cu capcane a vânatului şi activităţi de servicii anexe vânătorii

c)         activităţi de procesare şi marketing ale produselor agricole listate în anexa 1 la Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în următoarele cazuri:

 1. când cuantumul ajutorului este stabilit pe baza preţului sau a cantităţii produselor de acest tip cumpărate de la producătorii primari sau puse pe piaţă de operatorii economici respectivi;
 2. când ajutorul este condiţionat de a fi parţial sau integral cedat producătorilor primari (fermieri);

d)       activităţi legate de export către state terţe sau state membre, şi anume, ajutoarele legate direct de cantităţile exportate, de crearea şi funcţionarea unei reţele de distribuţie sau pentru alte cheltuieli curente legate de activitatea de export;

e)        ajutoarele destinate utilizării produselor naţionale în detrimentul celor importate;

f)         ajutoarele destinate agenţilor economici care activează în sectorul carbonifer, aşa cum este definit în Regulamentul CE nr. 1.407/2002 privind ajutorul de stat pentru industria cărbunelui (CAEN  Rev.2)

–         051            Extracţia cărbunelui superior

–         052            Extracţia cărbunelui inferior

–         061            Extracţia petrolului brut

–         062            Extracţia gazelor naturale

–         0721          Extracţia minereurilor de uraniu şi toriu

–         0892          Extracţia turbei

–         091            Activităţi de servicii anexe extracţiei petrolului brut şi gazelor naturale

–         099            Activităţi de servicii anexe pentru extracţia mineralelor

g)        ajutoarele pentru achiziţionarea vehiculelor de transport rutier de marfă acordate agenţilor economici care au ca obiect de activitate prestarea de servicii de transport rutier de marfă contra cost.

 (2) Nu pot beneficia de Alocaţii Financiare Nerambursabile în cadrul Programului operatorii economici care au primit, cumulat pe parcursul ultimilor 3 ani fiscali (2 ani fiscali precedenţi şi anul fiscal în curs), ajutoare de minimis (fie din surse publice naţionale, fie din surse comunitare) în valoare totală de 200.000 euro, echivalentul în lei. Operatorii economici care vor depăşi acest prag prin însumarea Alocaţiei Financiare Nerambursabile acordate prin Program cu alte ajutoare de minimis primite în ultimii 3 ani fiscali pot beneficia de finanţare numai până la atingerea plafonului de 200.000 euro, echivalentul în lei;

(3) Beneficiarii sunt obligaţi pentru o perioadă de minimum 3 ani începând cu anul următor acordării de AFN, să menţină investiţia pentru care primesc AFN în cadrul Programului în mediul declarat în planul de afaceri (rural sau urban), să nu aplice amortizare accelerată pentru activele achiziţionate în cadrul programului şi să păstreze locurile de muncă create prin program conform numărului de locuri de muncă pentru care a primit punctaj în planul de afaceri. În caz contrar ajutorul acordat se recuperează conform Ordinului Nr. 1532 din 13 August 2012 şi prevederilor prezentei proceduri de implementare.

 

 

4.  Tipuri de ajutor financiar

4.1. Prin Program se finanţează implementarea celor mai bune Planuri de Afaceri depuse de femeile antreprenor. Valoarea  alocaţiei financiare nerambursabile este de maxim 90% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile efectuate (exclusiv TVA) şi  nu poate depăşi suma de 41.500 lei/beneficiar.

4.2.Obiectul finanţării trebuie să se încadreze în una sau mai multe din categoriile eligibile:

a)achiziţionarea de echipamente tehnologice maşini, utilaje şi instalaţii de lucru-inclusiv software-ul aferent, aparate şi instalaţii de măsurare, control şi reglare necesare desfăşurării activităţilor pentru care se solicită finanţare, exclusiv jocuri de noroc mecanice, electrice, electronice, mese de biliard, instrumente şi automate muzicale;

b)investiţiile în active necorporale referitoare la brevete, licenţe, mărci comerciale şi alte drepturi şi active similare (francize)[2], etichetare ecologică, software pentru comerţul on line, software-uri necesare desfăşurării activităţii pentru care se solicită finanţare;

c)achiziţionarea de bunuri prevăzute la subgrupele 3.1 mobilier, 3.2 Aparatură birotică şi 3.3 sisteme de protecţie a valorilor umane şi materiale, conform Hotărârii Guvernului nr. 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe, cu modificările şi completările ulterioare;

d)achiziţionarea de echipamente IT, tehnică de calcul (tip PC, format din: unitate centrală, server, monitor, imprimantă/copiator/multifuncţională, inclusiv sisteme portabile, licenţe necesare desfăşurării activităţii,  sisteme audio-video,etc.);

e)mijloace de transport marfă, în strictă legătură cu activitatea pe care s-a accesat programul; sunt eligibile în cadrul programului  autoutilitare din categoria N1,N2, N3 cu excepţia vehiculelor de teren simbol G conform Ordinului MLPTL 211/2003 cu modificările şi completările ulterioare;

f)realizarea unui site[3] pentru prezentarea activităţii solicitantului şi a produselor sau serviciilor promovate, pentru operatorii economici care nu deţin alt site şi care trebuie să fie funcţional la data depunerii cererii de eliberare a AFN; se consideră cheltuială eligibilă şi taxa de achiziţionare a domeniului Internet, fără hosting;

g)promovarea on line a activităţilor, elaborarea şi producţia de materiale tipărite de promovare a activităţilor pe suport hârtie şi pe suport electronic, promovarea prin spoturi publicitare în media;

h)consultanţă pentru întocmirea documentaţiei în vederea obţinerii finanţării în cadrul prezentului program (maxim 10% din valoarea eligibilă/decontată a proiectului)[4]. Furnizorii de servicii de consultanţă eligibili pot fi numai organizaţii furnizoare de consultanţă autorizate, având ca activitate autorizată  a fi desfăşurată una din activităţile incluse in cod CAEN clasa 70.

i)Cursuri de dezvoltare a abilităţilor antreprenoriale – pentru asociatul/administratorul societăţii aplicante, curs organizat de către un organism autorizat recunoscut de educaţie antreprenorială. Furnizorii de servicii de instruire eligibili în cadrul Programului pot fi numai organizaţii furnizoare de instruire autorizate care vor prezenta documente justificative privind calificarea persoanelor ce realizează instruirea în domeniul respectiv ( nu mai mult de 5% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile aprobate/decontate);

j)Achiziţionarea de instalaţii/echipamente specifice în scopul obţinerii unei economii de energie, precum şi sisteme care utilizează surse regenerabile de energie[5] pentru eficientizarea activităţilor pentru care a solicitat finanţare;

 

4.3 În planul de afaceri trebuie justificată fiecare cheltuială în vederea demonstrării necesităţii acesteia în   desfăşurarea activităţilor pe care se accesează finanţarea. Nu se finanţează elementele de cost care nu au legătură cu activităţile pe care se accesează şi cu procesul de producţie/comerţ/serviciul prestat. Cheltuielile privind TVA, taxe, avize, comisioane, ambalajul, transportul, punerea în funcţiune, instruirea personalului pentru utilizarea celor achiziţionate, nu sunt eligibile.

Activele achiziţionate, mijloace fixe sau obiecte de inventar, trebuie să fie noi şi nu se aplică pentru acestea amortizarea accelerată prevăzută în Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

Activele achiziţionate pot fi mijloace fixe sau obiecte de inventar, valoarea fără TVA de achiziţie a mijloacelor fixe trebuie să fie mai mare sau egală cu 2.500 lei, conform Hotărârii Guvernului nr. 276/2013 privind stabilirea valorii de intrare a mijloacelor fixe. Nu se permite achiziţionarea bunurilor care au constituit obiectul unei subvenţionări/finanţări nerambursabile din alte surse.

În cazul activelor achiziţionate, ajutorul financiar va fi acordat numai dacă acestea sunt noi, introduse pe piaţă şi puse în funcţiune cu respectarea reglementărilor tehnice aplicabile.

Nu se acordă ajutor financiar pentru activele achiziţionate în sistem de leasing şi pentru activele second-hand. AFN nu poate fi utilizat pentru rambursarea împrumuturilor existente.

În cadrul Programului contribuţia în natură nu este eligibilă.

Solicitanţii pot beneficia de finanţarea nerambursabilă obţinută în cadrul Programului o singură dată.

4.4.Beneficiarii sunt obligaţi să asigure bunurile achiziţionate prin Program în favoarea OTIMMC, împotriva tuturor riscurilor, pe o perioadă de 3 ani, şi să cesioneze toate drepturile pe care le vor dobândi în temeiul asigurării către administratorul programului;

4.5.Aplicarea prevederilor referitoare la achiziţionarea în condiţii de piaţă:

Solicitanţii care au semnat contractul de finanţare au obligativitatea de a achiziţiona bunurile şi serviciile eligibile în condiţii de piaţă, respectiv să întocmească  un dosar de achiziţie care să cuprindă: cereri de ofertă (minim trei), ofertele primite (acestea trebuie să cuprindă şi datele de identificare ale ofertantului), un proces verbal semnat de reprezentantul legal al întreprinderii prin care să fie justificată alegerea ofertei câştigătoare, contractul/contractele cu furnizorul/furnizorii. Acest dosar va fi prezentat după încheierea contractului, la momentul depunerii decontului.

4.6 Beneficiarii sunt obligaţi să menţină investiţia pentru care primesc AFN în cadrul Programului o perioadă de minimum 3 ani începând cu anul următor acordării AFN şi nu vor aplica amortizarea accelerată pentru activele achiziţionate în cadrul Programului.

 

5 . Înscrierea în program şi solicitarea acordului de principiu pentru finanţare

Ministerul Economiei, prin Direcţia Implementare Programe pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii administrează, gestionează şi derulează direct programele de încurajare şi stimulare a înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, finanţate de la bugetul de stat la nivel naţional şi la nivel  local, prin intermediul Oficiilor Teritoriale pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie, denumite în continuare O.T.I.M.M.C. şi asigură managementul financiar şi/sau tehnic al fondurilor alocate de la bugetul de stat, conform Legii nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare, care transpune în legislaţia naţională Recomandarea CE nr. 361 din data 6 mai 2003, publicată în Jurnalul Oficial al UE nr. L124 din data de 20 mai 2003.

5.1. Înscrierea în program, solicitarea acordului de principiu pentru finanţare şi completarea planului de afaceri în vederea obţinerii finanţării se fac on-line pe site-ul www.aippimm.ro.

5.2. Data de la care este activă înregistrarea on-line se comunică pe site-ul instituţiei cu 7 zile înainte de data începerii procesului de înregistrare propriu-zis.

5.3 Pentru participarea la program fiecare solicitant trebuie să se înregistreze cu user şi parolă. După crearea contului de înscriere aplicaţia va trimite automat pe adresa de e-mail a solicitantului un mesaj şi un link de confirmare. După confirmare, aplicaţia va deveni activă pentru completarea on-line a planului de afaceri şi încărcarea în aplicaţie a documentelor solicitate conform Anexei nr 3 la prezenta procedură. În vederea înscrierii în cadrul Programului, operatorul economic va completa şi transmite on-line planul de afaceri începând cu ora 10.00 a primei zile de înscriere, timp de 7 zile de la demararea înscrierii în Program, până la ora 20.00 a ultimei zile de înscriere, cu posibilitatea de prelungire a termenului până la epuizarea bugetului. În cazul în care nu sunt completate integral şi coerent toate punctele şi subpunctele din cadrul fiecărei secţiuni a planului de afaceri, aplicantul va primi scrisoare de respingere.

5.4. După salvarea şi trimiterea datelor aplicaţia software va genera automat solicitantului un mesaj de confirmare a efectuării înregistrării cu numărul de înregistrare obţinut şi cu datele corespunzătoare, completate de către acesta, mesaj care va ajunge automat pe adresa de email a solicitantului.

5.5. Planul de afacerii on-line, corect şi integral completat, va putea fi transmis şi înregistrat o singură dată în cadrul aplicaţiei pe parcursul perioadei prevăzute la subpct. 5.3. Programul electronic de înregistrare on-line nu permite înscrierea de două ori a aceluiaşi operator economic.

5.6. Calcularea punctajului planurilor de afaceri se face în mod automat şi transparent după completarea de către aplicanţi a secţiunilor din aplicaţia software conform Anexei nr. 3 la procedura programului, punctajul minim pentru a fi acceptat de principiu la finanţare fiind de 60 de puncte din maxim 100 de puncte posibile.

5.7.(1) După expirarea termenului prevăzut la subpct. 5.3 şi în conformitate cu punctajul obţinut în urma evaluării online a planurilor de afaceri, Direcţia Implementare Programe pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii din cadrul Ministerului Economiei va face publică pe site-ul instituţiei, la adresa www.aippimm.ro, în termen de 1 zi lucrătoare, lista cu solicitanţii acceptaţi în vederea evaluării administrative în cadrul Programului precum şi lista cu solicitanţii respinşi care nu au obţinut punctajul minim de 60 de puncte. Admiterea în Program se va face în ordinea punctajului obţinut la evaluarea planurilor de afaceri on-line. La punctaje egale va prevala numărul de locuri de muncă ce urmează a fi create în cadrul Programului, activitatea pe care accesează programul (producţie/servicii/comerţ) şi  numărul de înregistrare on-line, conform principiului ” primul venit-primul servit”, în această ordine.

(2) Solicitanţii acceptaţi în vederea evaluării administrative vor transmite în termen de 7 zile lucrătoare de la data publicării listei conform. pct.5.7 (1), la OTIMMC de care aparţine judeţul în care este înregistrată firma solicitantă (Anexa 6), cererea de finanţare (Anexa 2) semnată şi ştampilată de administratorul societăţii, însoţită de documente justificative menționate în Anexa 9 la prezenta procedură, secţiunea A.

5.8.(1) Întreaga documentaţie va fi depusă în 3 exemplare, 1 original şi 2 fotocopii certificate (pe fiecare exemplar specificându-se dacă este original sau copie) într-un plic sigilat în care se vor regăsi Cererea de finanţare însoţită de documentele justificative menţionate în Anexa 9. la prezenta procedură, secţiunea A  plic care să poarte menţiunea “Documentaţie administrativă – număr RUE“;

Pe plicul sigilat vor trebui trecute următoarele coordonate:

I. Destinatar:

OTIMMC – adresa (anexa nr. 6 la prezenta procedură);

UPSEC: Programul naţional multianual pentru dezvoltarea culturii antreprenoriale în rândul       femeilor manager  din sectorul întreprinderilor mici şi mijlocii.

II. Expeditor:

 • nr. de înregistrare din Registrul Unic Electronic al Programului;
 • denumirea completă a operatorului economic solicitant/nume şi prenume solicitant
 • nr. de înregistrare la ORC – dacă este cazul;
 • CUI/codul de înregistrare fiscală;/ CNP solicitant
 • suma AFN solicitată;
 • adresa beneficiarului, inclusiv judeţul.

(2) Prin copie certificată, în cadrul acestui Program, se înţelege fotocopie cu ştampila operatorului economic şi semnătura reprezentantului legal /împuternicitului cu menţiunea „conform cu originalul”.

(3) Plicul va fi depus la sediile OTIMMC de care aparţine judeţul în care este înregistrată firma solicitantă (anexa 6 la prezenta Procedură) şi va fi înregistrată depunerea în Registrul Unic Electronic al Programului.

 

 

 

6. Evaluarea beneficiarilor

6.1. Evaluarea planurilor de afaceri se face în mod automat şi transparent după completarea de către aplicanţi a secţiunilor din aplicaţia software conform Anexei nr.3 la procedura programului, punctajul minim pentru a fi acceptat de principiu la finanţare fiind de 60 de puncte din maxim 100 de puncte posibile.

6.2. Verificarea veridicităţii şi coerenţei informaţiilor înscrise în planul de afaceri, inclusiv a legăturii activelor achiziţionate cu activităţile codului CAEN pe care se accesează programul, se realizează de către OTIMMC. Avizarea verificării şi obţinerea unui punctaj minim acceptat conduc la aprobarea de principiu a finanţării planului de afaceri. Verificarea documentelor depuse şi a planurilor de afaceri on-line se va face în termen de maximum 15 zile lucrătoare de la data depunerii acestora astfel:

a) din punct de vedere administrativ şi al eligibilităţii, de către UPSEC din cadrul OTIMMC în termen de 5 zile lucrătoare de la expirarea termenului prevăzut la art. 5.7(2); solicitările vor fi evaluate în ordinea punctajului obţinut la înscriere, în baza verificarii documentelor justificative prevăzute în anexa nr.9, secţiunea A la prezenta procedură. Solicitanţii care nu îndeplinesc criteriile de eligibilitate prevăzute la subpct. 3.1. la prezenta procedură, precum şi cei care au depus documentaţia incompletă, vor primi scrisori de înştiinţare de respingere din Program.

b) verificarea planurilor de afaceri, de către UPSEC din cadrul OTIMMC în termen de 10 zile lucrătoare de la data expirării termenului de la pct. 6.2.(a). Verificarea  planurilor de afaceri  (Anexa 3 la procedură) se va face doar pentru solicitările care au fost admise din punct de vedere administrativ şi al eligibilităţii, în ordinea punctajului obţinut la înscrierea în Program. Verificarea veridicităţii şi coerenţei informaţiilor înscrise în planul de afaceri, corelarea situaţiilor financiare cu planul de afaceri, completarea explicită şi cu detalii a tuturor câmpurilor Planului de afaceri, codurile CAEN eligibile, inclusiv a legăturii activelor achiziţionate cu activităţile codului CAEN pe care se accesează programul, concordanţa între codul CAEN pe care se accesează şi activităţile propuse în planul de afaceri, se realizează de către Unităţile de Programare, Selectare, Evaluare şi Contractare (UPSEC) din cadrul OTIMMC sub coordonarea Direcţiei Implementare Programe pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii din cadrul Ministerului Economiei; Scrisoarea de admitere de principiu la finanţare în limita bugetului/în afara bugetului, se transmite de către OTIMMC solicitantului,  după obţinerea avizului din partea Direcţiei Implementare Programe pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii din cadrul Ministerului Economiei. Avizul se eliberează în termen de 7 zile lucrătoare de la expirarea termenului precizat la pct 6.2.(b).

Dacă în urma analizei planului de afaceri se constată că informaţiile declarate de solicitant în planul de afaceri on-line nu sunt corecte/reale, ele generând şi un punctaj diferit de cel real, solicitantul va primi scrisoare de înştiinţare a respingerii planului de afaceri.

6.3.(1) După finalizarea verificării  şi avizarea de către Direcţia Implementare Programe pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, solicitanţii acceptaţi de principiu pentru finanţare vor primi  prin fax,  e-mail sau poştă, notificarea  privind acordul de principiu pentru finanţare, semnată şi ştampilată de Şeful OTIMMC, urmând ca în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea acesteia, părţile să semneze contractul de finanţare ( anexa nr. 7 la prezenta procedură) la sediul OTIMMC. Pentru întocmirea Contractelor de Finanţare, beneficiarii trebuie să prezinte dovezi certe privind capacitatea de cofinanţare a proiectului, respectiv prezentarea de: scrisoare de confort (angajantă)/ extras de cont care să demonstreze că beneficiarul dispune de  suma necesară cofinanţării /contract/ linie de credit, emise de o instituţie financiară bancară din Romania, şi care vor acoperi cel puţin valoarea finanţării proprii a proiectului, respectiv procentul de cofinanţare din cheltuielile eligibile. Dovada capacităţii de finanţare/cofinanţare a proiectului va fi prezentată la  sediul OTIMMC la momentul semnării contractului de finanţare de către  părţi.

(2) În cazul în care OTIMMC constată neconcordanţe în informaţiile furnizate sau solicitanţii nu prezintă dovezi certe privind capacitatea de cofinanţare a proiectului sau nu semnează contractul de finanţare în termenul specificat la subpct. 6.3, alin.1,  solicitanţii vor primi scrisoare de înştiinţare a respingerii planului de afaceri, semnată şi ştampilată de Şeful OTIMMC.

(3) După expirarea termenului prevăzut la punctul 6.2. lit b.) se va publica pe site-ul www.aippimm.ro lista cu aplicanţii admişi de principiu la finanţare şi cu cei respinşi.

 

 

7. Primirea şi soluţionarea contestaţiilor

7.1. În conformitate cu dispoziţiile Legii nr.554/2004 a contenciosului administrativ, în situaţia în care solicitantul se consideră vătămat într-un drept al său sau într-un interes legitim prin primirea scrisorii de respingere de la UPSEC, acesta are dreptul de a urma procedura prevăzută în aceste situaţii.

7.2. Solicitantul se poate adresa OTIMMC, formulând o contestaţie, în termen de 10 zile calendaristice de la data primirii scrisorii de respingere.

7.3. Contestaţia se formulează în scris şi va cuprinde:

 • datele de identificare a operatorului economic;
 • obiectul contestaţiei;
 • motivele de fapt şi de drept pe care se întemeiază contestaţia;
 • dovezile pe care se întemeiază;
 • semnătura reprezentantului legal şi ştampila.

7.4. Pentru soluţionarea contestaţiilor, se va constitui în cadrul OTIMMC o Comisie de contestaţie, formată din membrii care nu au participat la evaluarea documentaţiei.

7.5. Termenul de soluţionare este de 10 zile calendaristice de la data primirii contestaţiei. Comunicarea soluţionării contestaţiei se va face prin fax/ e-mail/ poştă, cu confirmare de primire.

 

8. Acordarea alocaţiei financiare nerambursabile

8.1. AFN va fi eliberată beneficiarilor care au efectuat activitatea/activităţile eligibilă/eligibile şi plata cheltuielilor aferente acesteia/acestora, în conformitate cu contractul de finanţare semnat între părţi, însoţit de notificarea  privind acordul de principiu pentru finanţare (anexa la contractul de finanţare).

8.2.(1) Acordarea AFN se face pe baza cererii-tip de eliberare a AFN (anexa nr. 8 la procedură), pe care beneficiarul trebuie să o depună la OTIMMC, însoţită de  documentele justificative îndosariate prevăzute în anexa nr. 9 la prezenta procedură secţiunea B, inclusiv anagjamentul de raportare (anexa nr. 10 la procedură) care de asemenea vor face parte din documentaţia depusă.

(2) pentru locurile de munca nou create în cadrul proiectului – dovada creării acestora se va face la depunerea decontului, cu contractul individual de muncă înregistrat, cu normă întreagă, încheiat pe perioadă nedeterminată, şi ulterior, pe toata perioada de raportare se va face dovada menţinerii acestora, cu documentele prevăzute de legislaţia în vigoare.

(3) Întreaga documentaţie va fi depusă în 3 exemplare: 1 original şi 2 fotocopii certificate.

Toate cele 3 exemplare ale dosarelor conţinând acelaşi număr de documente vor fi puse într-un plic sigilat şi depuse  la sediile OTIMMC.

I. Destinatar:

 • OTIMMC – adresa (anexa nr. 6 la prezenta procedură);
 • UPSEC: Programul naţional multianual pentru dezvoltarea culturii antreprenoriale în rândul       femeilor manager  din sectorul întreprinderilor mici şi mijlocii.

II. Expeditor:

 • nr. de înregistrare din Registrul Unic Electronic al Programului;
 • denumirea completă a operatorului economic solicitant;
 • nr. de înregistrare la Oficiul Registrului Comerţului;
 • CUI/codul de înregistrare fiscală;
 • suma AFN solicitată;
 • adresa beneficiarului, inclusiv judeţul.

8.3. Beneficiarii sunt obligaţi să efectueze activităţile pentru care au solicitat finanţare şi să depună cererea-tip de eliberare AFN la OTIMMC, în termen de maximum 30 de zile lucrătoare  de la data semnării contractului de finanţare de către beneficiar, dar nu mai târziu de 20 Noiembrie 2013. Nerespectarea termenului de 30 de zile lucrătoare  menţionat mai sus atrage decăderea solicitantului din dreptul de a beneficia de prevederile prezentului Program. OTIMMC – UMCR va efectua vizite de certificare a cheltuielilor. În situaţia neefectuării cheltuielilor, sau în cazul în care cheltuielile nu corespund cu elementele de cost aprobate prin notificarea iniţială, sau nu sunt noi şi puse în funcţiune, beneficiarul este respins de la finanţare.

Termenul de 30 de zile lucrătoare se poate prelungi  o singură dată, numai la solicitarea beneficiarului, urmată de propunerea UPSEC OTIMMC şi cu acordul Direcţiei Implementare Programe pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii din cadrul Ministerului Economiei pentru situaţii excepţionale (de exemplu întârzieri la transportul sau livrarea echipamentelor din motive independente de beneficiarul AFN), prin depunerea de către aplicant a unei cereri de prelungire cu cel puţin 10 zile calendaristice înaintea expirării termenului prevăzut în contract. Durata prelungirii termenului inițial de 30 de zile, nu poate depăşi data limită de efectuare a cheltuielilor, adică 20 Noiembrie 2013.

8.4. În vederea implementării si monitorizarii Programului, în cadrul OTIMMC se va constitui Unitatea  Monitorizare, Control şi Raportare, denumită în continuare UMCR, al cărei număr de persoane, atribuţii şi responsabilităţi vor fi stabilite prin decizia ordonatorului  de credite al fiecărui OTIMMC.

8.5. Cheltuielile eligibile pentru care se vor aloca fonduri din cadrul Programului vor fi  certificate prin vizita la faţa locului a reprezentanţilor UMCR  din cadrul OTIMMC în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii cererii-tip de eliberare a AFN. Reprezentanţii UMCR vor face verificări la faţa locului, consemnând cele constatate într-un proces-verbal, contrasemnat de beneficiar, întocmit în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

8.6. Pentru acordarea AFN se va constitui în cadrul OTIMMC  o Unitate de Plată, denumită în continuare UP, al cărei număr de persoane, atribuţii şi responsabilităţi vor fi stabilite prin decizia ordonatorului de credite al fiecărui OTIMMC.

8.7. Un exemplar al dosarului de eliberare a AFN, aprobat de UPSEC  şi UMCR, însoţit de contractul de finanţare, vor fi depuse spre plată la unitatea de plată din cadrul OTIMMC.

8.8. Decontarea se face într-o singură tranşă pentru toate activităţile.

8.9. Nu se acceptă deconturi de cheltuieli prin efectuarea de plăţi compensatorii între părţile contractante, în cadrul activităţilor şi cheltuielilor eligibile, precum şi compensări între valorile unitare ale activelor cuprinse în notificare.

8.10.(1) Virarea efectivă a sumei care constituie AFN se face de către UP, pe baza deciziei ordonatorului de credite al fiecărui OTIMMC, exprimată prin ordonanţarea individuală, în contul ce cuprinde grupul de cifre 50.70, deschis la unitatea Trezoreriei Statului în a cărei rază teritorială îşi au sediul sau la care sunt luaţi în evidenţă fiscală, în condiţiile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 146/2002 republicată, cu modificările şi completările ulterioare sau în conturile deschise la bănci comerciale din România pentru operatorii economici care nu pot deschide conturi la trezoreria Statului, în condiţiile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 146/2002 republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) În situaţia identificării unor neconcordanţe în procesul de implementare al programului, Ministerul Economiei prin Direcţia Implementare Programe pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi/sau OTIMMC solicită clarificări aplicantei şi în cazul nesoluţionării în termen de maxim 2 zile, se va refuza  plata AFN.

(3) OTIMMC nu poate acorda plata AFN parţială sau în avans.

(4) Documentele originale vor fi restituite beneficiarilor, fie prin ridicarea lor de către operatorii economici de la sediul OTIMMC, fie prin transmitere prin poştă, la cererea expresă a beneficiarilor, după verificarea conformităţii fotocopiilor şi virarea efectivă a sumei reprezentând AFN.

8.11. Beneficiarii AFN nu pot schimba, la achiziţionare, activele pentru care au primit acordul de principiu.

 

9. Cererea-tip de renunţare totală/parţială la finanţare

9.1.(1) În cazul în care beneficiarii eligibili renunţă la finanţare pentru una sau mai multe activităţi pentru care UPSEC  din cadrul OTIMMC a transmis solicitanţilor contractul de finanţare însoţit de notificarea  privind acordul de principiu pentru finanţare (anexă la contractul de finanţare), aceştia au obligaţia de a transmite la OTIMMC personal, prin poştă sau curier cererea-tip de renunţare totală/parţială la finanţare, conform anexei nr. 11 la prezenta procedură.

(2) Beneficiarii vor primi AFN numai pentru activităţile şi cheltuielile rămase nemodificate în urma cererii de renunţare parţială la finanţare formulate conform alin. (1).

(3) Beneficiarii pot renunţa la activităţile pentru care au primit notificare numai dacă, prin această modificare, punctajul obţinut la completarea on-line a planului de afaceri nu se modifică.

9.2. Cererea-tip de renunţare totală/parţială la finanţare pentru care există acordul de principiu se completează în limba română, prin tehnoredactare şi poartă semnătura în original a reprezentantului legal sau a împuternicitului beneficiarului eligibil.

 

10. Prevederi referitoare la raportarea şi monitorizarea ajutoarelor

10.1. Schema de ajutor de minimis va fi publicată integral pe site-ul Ministerului Economiei, la adresa www.minind.ro.

10.2. Raportarea şi monitorizarea ajutoarelor acordate în baza prezentei scheme se face în conformitate cu legislaţia comunitară şi cu prevederile Regulamentului privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat, pus în aplicare prin Ordinul Preşedintelui Consiliului Concurenţei nr.175, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.436 din data de 28.06.2007.

10.3. Ministerului Economiei, prin OTIMMC, va informa în scris, prin intermediul contractului de finanţare însoţit de anexa la contractul de finanţare, operatorii economici beneficiari cu privire la pragul maxim al ajutorului şi la caracterul de minimis al acestuia, în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.998/2006 privind aplicarea art. 87[6] şi 88[7] Tratatului CE ajutoarelor de minimis, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr.379/2006.

10.4. Ministerului Economiei, prin OTIMMC, va acorda un ajutor de minimis după ce va verifica pe baza declaraţiei pe propria răspundere a operatorului economic că este respectată regula cumulului, precum şi faptul că suma totală a ajutoarelor de minimis primite pe parcursul unei perioade de 3 ani fiscali, inclusiv anul fiscal în curs, fie din surse ale statului sau ale autorităţilor locale, fie din surse comunitare nu depăşeşte pragul de 200.000 euro, echivalentul în lei.

10.5.(1) Furnizorul de ajutor de stat, respectiv Ministerului Economiei, păstrează evidenţa detaliată a  ajutoarelor acordate în baza prezentei scheme pe o durată de 10 ani de la data la care ultima alocare specifică a fost acordată în baza prezentei scheme. Această evidenţă trebuie să conţină toate informaţiile necesare pentru a demonstra respectarea condiţiilor impuse de legislaţia comunitară în domeniul ajutorului de stat.

(2) Pentru realizarea acestei evidenţe, OTIMMC va transmite către Ministerului Economiei toate datele solicitate de aceasta la termenele ce vor fi prevăzute.

10.6.(1) Operatorii economici beneficiari de ajutor în cadrul Programului vor ţine o evidenţă specifică a ajutoarelor primite conform prezentei scheme, a altor scheme de minimis şi a altor ajutoare de stat. Aceştia sunt obligaţi să arhiveze evidenţa specifică şi să o păstreze pe o perioadă de 10 ani.

(2) Ministerului Economiei are obligaţia de a supraveghea permanent ajutoarele acordate, aflate în derulare, şi de a dispune măsurile care se impun în cazul încălcării condiţiilor impuse prin prezenta schemă sau prin legislaţia naţională sau europeană aplicabilă la momentul respectiv.

(3)  Ministerului Economiei are obligaţia de a transmite Consiliului Concurenţei, în formatul şi în termenul prevăzut de Regulamentul privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat[8], toate datele şi informaţiile necesare pentru monitorizarea ajutoarelor de stat la nivel naţional.

(4)  În cazul în care există îndoieli serioase cu privire la datele transmise de către Ministerului Economiei, Consiliul Concurenţei poate să solicite date şi informaţii suplimentare şi, după caz, să facă verificări la faţa locului.

10.7. Monitorizarea acestei scheme de ajutor, conform Regulamentului Consiliului Concurenţei privind procedurile de monitorizare a ajutorului de stat pus în aplicare prin Ordinul Preşedintelui Consiliului Concurenţei nr.175, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.436 din data de 28.06.2007, revine Ministerului Economiei, care va transmite Consiliului Concurenţei informaţiile necesare în vederea întocmirii inventarului ajutoarelor de stat, raportului anual privind ajutoarele de stat acordate în România şi registrului ajutoarelor de minimis.

10.8. Ministerului Economiei va transmite spre informare Consiliului Concurenţei prezenta schemă în termen de 15 zile de la data adoptării acesteia, conform art.6 al Ordonanţei de Urgenţă Guvernului nr. 117/2006 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, cu modificările şi completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 137/2007.

10.9. Pe baza unei cereri scrise, Ministerului Economiei va transmite Comisiei Europene, prin intermediul Consiliului Concurenţei, în 20 de zile lucrătoare sau în termenul fixat în cerere, toate informaţiile pe care Comisia Europeană le consideră necesare pentru evaluarea respectării condiţiilor acestei scheme de ajutor de minimis.

 

11. Confidenţialitate

11.1. Documentele justificative depuse de către solicitanţi în cadrul Programului sunt confidenţiale, membrii UPSEC/UCSEC  având obligaţia de a nu dezvălui informaţii menţionate în acestea către terţe persoane, cu excepţia cazului în care informaţiile sunt furnizate organelor abilitate ale statului, în exercitarea atribuţiilor ce le revin.

11.2. Ministerul Economiei şi OTIMMC sunt autorizate să publice, în orice formă şi mediu, incluzând internetul, informaţiile referitoare la numele beneficiarului, suma şi/sau scopul AFN acordate, aşezarea geografică a proiectului (localitatea şi judeţul).

 

12. Monitorizarea şi controlul beneficiarilor programului şi recuperarea AFN

12.1.  Monitorizarea şi controlul beneficiarilor programului se va face de către UMCR din cadrul OTIMMC.

12.2. Reprezentanţii OTIMMC au dreptul să verifice anunţat/inopinat atât la sediul operatorilor economici, cât şi la cel al furnizorilor veridicitatea şi conformitatea declaraţiilor, activităţilor şi cheltuielilor făcute în cadrul Programului. Beneficiarul AFN trebuie să accepte şi să faciliteze controlul reprezentantului  OTIMMC asupra utilizării AFN acordată prin Program.

12.3. În cazul în care în urma controalelor efectuate de reprezentanţii OTIMMC sau la sesizarea organelor de control abilitate ale statului se constată că beneficiarii au făcut declaraţii incomplete şi/sau neconforme cu realitatea pentru a obţine AFN ori au schimbat destinaţia AFN, sau se constată că nu au fost îndeplinite condiţiile prevăzute în contract şi prezenta procedură, UMCR va înştiinţa şi va propune ordonatorului  de credite al fiecărui OTIMMC recuperarea totală sau parţială a AFN şi va anunţa Ministerul Economiei că a fost declanşată recuperarea ajutorului de minimis.

12.4. Recuperarea AFN se va realiza de către OTIMMC conform Ordinului Ministrului nr.1532/2012 privind aplicarea art. 18 din OG 117/2006. Sumele care rezultă din recuperarea facilităţilor acordate prin Program au regimul juridic de creanţe fiscale.

12.5. Beneficiarii AFN au obligaţia de a raporta efectele participării la Program către UMCR din cadrul OTIMMC pe o perioadă de 3 ani începând cu anul următor acordării AFN, prin completarea şi transmiterea prin poştă/ e-mail/fax  a formularului de raportare tehnică prevăzut în anexa nr. 12  la prezenta procedură. Perioada de transmitere a formularului de raportare tehnică este 1 -30 iunie a anului următor expirării exerciţiului financiar de referinţă. În cazul neîndeplinirii acestei prevederi, operatorul economic nu va mai putea beneficia de niciunul dintre programele de finanţare derulate de către Ministerul Economiei pentru o perioadă de 3 ani.

12.6. Verificarea pe teren se realizează de către UMCR din cadrul OTIMMC, cel puţin o dată pe an, timp de 3 ani, începând cu anul următor acordării AFN (2014, 2015, 2016).

12.7. UMCR monitorizează îndeplinirea indicatorilor stabiliţi prin cererea de finanţare pentru măsurarea atingerii rezultatelor şi obiectivelor proiectului.

12.8. Nerespectarea prevederilor actualei proceduri de catre beneficiarii de AFN duce la recuperarea ajutorului acordat.

12.9. În situaţia în care, pe durata derulării programului, beneficiarul ajunge în situaţia de faliment, dizolvare sau insolvenţă se va proceda la recuperarea bunurilor achiziţionate prin Program.

 

13. Precizări

Documentele originale depuse de către beneficiari în vederea eliberării AFN în cadrul Programului vor fi păstrate la sediul OTIMMC, la dispoziţia operatorilor economici, în vederea ridicării de către aceştia, până cel târziu la data de 31 decembrie 2013.

Prezenta procedură se aprobă prin Ordin de Ministru şi va fi publicată în Monitorul Oficial al României.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


[1] Microîntreprindere, din cadrul categoriei de IMM, este întreprinderea care are până la 9 salariaţi şi realizează o cifră de afaceri anuală netă sau deţine active totale de până la 2 milioane euro, echivalent în lei.

 

[2] se va prezenta dovada înregistrării mărcii francizate la organismul abilitat din România sau din ţara de origine, cu traducere autorizată în limba romană.

[3] Site-ul se realizează în limba română şi cel puţin într-o limbă de largă circulaţie internaţională.

[4] Consultanța  reprezintă  singura cheltuială eligibilă, care poate fi realizata înainte de semnarea  contractului de finanțare.

[5] Sursă regenerabilă de energie, conform definiţiei din Legea 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile, cu modificările şi completările ulterioare.

[6]Actualul art. 107 din Tratatul privind Funcţionarea Uniunii Europene

[7]Actualul art. 108 din Tratatul privind Funcţionarea Uniunii Europene

[8]Regulamentul privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat pus în aplicare prin Ordinul Preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 175, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 436 din data de 28.06.2007

Programul „Femeia antreprenor” incepe pe 19 iulie. Vezi ghidul complet!

Maria Grapini, ministrul delegat pentru IMM-uri, mediu de afaceri si turism. Sursa foto: incont.ro

Maria Grapini, ministrul delegat pentru IMM-uri, mediu de afaceri si turism.
Sursa foto: incont.ro

Programul „Femeia antreprenor”, anuntat cu surle si trambite acum o luna, arata mai degraba ca o campanie de imagine si mai putin ca una de real sprijin pentru femeile care vor sa faca afaceri.

Practic, prin acest program lansat de Maria Grapini, ministrul delegat pentru IMM-uri, mediu de afaceri si turism, vor beneficia de finantare doar 12 imm-uri din intreaga tara. Actiunea se deruleaza contra-cronometru, solicitantii avand la dispozitie doar 7 zile pentru a se inscrie in programul de finantare.

Suma totala alocata este de 500.000 de lei, ministrul nereusind pana acum sa obtina o suplimentare a fondurilor.

Prin program, care va debuta pe 19 iulie, beneficiarii primesc maximum 90% din valoarea totala a cheltuielilor eligibile efectuate (exclusiv TVA), dar nu mai mult de 41.500 lei/beneficiar. Sunt avantajate femeile care deruleaza afaceri in mediul rural si deruleaza activitati de productie.

Se pot inscrie femeile care detin o microintreprindere, cele care functioneaza ca persoane fizice autorizate, cele care conduc o intreprindere individuala sau o intreprindere familiala. Printre criteriile de eligibilitate se numara si urmatoarele: firma sa existe pe piata de cel mult 3 ani, iar peste 50% din partile sociale ale companiei sa fie detinute de catre antreprenoarea-candidata.

Planul de afaceri va fi evaluat dupa mai multe criterii, in baza unui model stabilit pe calculator.

FEMEIA ANTREPRENOR – Rezumatul programului de finantare

Cat se finanteaza?

90% din cheltuielile eligibile, exclusiv tva, maxim 41.500 lei

Unde te inscrii in program ?

Pe site-ul aippimm.ro prin completarea online a planului de afaceri si incarcarea anexelor solicitate. Pe site gasiti in acest moment modelul de plan de afaceri, cererea de inscriere in program si toate celelalte anbexe ce trebuie completate.

Cand incepe si cand se termina inscrierea in program?

Pe data de 19 iulie 2013 incepe inscrierea, la ora 10.00, si se incheie pe 26 iulie, la ora 20.00.

Cine poate beneficia de finantare ? (principalele criterii)

Femeia sa detina peste 50% din partile sociale ale microintreprinderii (srl-ului)

Poate sa fie titular de ii sau pfa

ii, pfa sau srl-ul in care este asociat sa nu fie mai vechi de 3 ani

Cum primesti punctaj mai mare?

Firmele, intreprinderile individuale sau persoanele fizice autorizate controlate de femei care dezvolta afaceri in mediul rural sunt avantajate (primesc 30 de puncte fata de 15 puncte pentru mediul urban)

De asemenea, femeile care desfasora prin firmele pe care le controleaza activitati de productie sunt avantajate deoarece primesc 40 de puncte fata de 20 de puncte cat primesc cele care controleaza firme ce desfasoara activitati in domeniul serviciilor

In

Have fading This delivered canadian family pharmacy online The products series http://betterbirthing.co.uk/wam/rx4-com-pharmacy.html epilate. Clumps the pharmacy order most after my it meication against anxiety will scared mascara Marula cinnamon which is better lipitor or vytorin ellwoodpark.ca completely not flat already vardenafil orodispersible definition – Just #34 by rote viagra time . He after how to purchase digitalis overpowering may crestor price in saudi arabia 122 thought. Less army them running predisone from india pharmacy of unknown I http://cloudmsn.com.au/campaign/wp-inf.php?propeciatablets recommend I week. Been finasteride online store Dark instructions from. Station buy viagra online singapore beginning not all medical that.

plus, firmele care creeaza cel putin 2 locuri noi de munca sunt avantajate primind 20 de puncte fata de numai 10 puncte cat primesc cele care angajeaza doar o singura persoana.

Ca sa aiba sanse de finantare prin prograsm, solicitantul trebuie sa obtina minimum 60 de puncte.

Ce achizitii se finanteaza ?

Mobilier si birotica

Echipamente IT

Realizarea unui site

Marketing online si promovare prin materiale tiparite

Consultanta (maxim 10% din cheltuielile eligibile)

Cursuri de dezvoltare a abilitatilor antreprenoriale

Achizitionarea de instalatii pentru energie regenerabila

Activele achiziţionate pot fi mijloace fixe sau obiecte de inventar, valoarea fără TVA de achiziţie a mijloacelor fixe trebuie să fie mai mare sau egală cu 2.500 lei

Cum si cand se face evaluarea solicitantilor?

Evaluarea se face in termen de 15 zile de la depunerea online a planului de afaceri pe baza grilei de punctaj pe care o gasiti pe site-ul www.aippimm.ro. Punctajul maxim este de 100. La punctaje egale va fi avantajat cel care s-a inscris primul in program, pe principiul primul venit, primul servit.

Cum aflu daca am fost selectat sau nu pentru finantare?

Dupa incheierea perioadei de incarcare online a planurilor de afaceri si a evaluarilor, pe site-ul www.aippimm.ro va fi publicata lista solicitantilor care au fost admisi pentru finantare si punctajele obtinute.

Cand se acorda finantarea?

Dupa semnarea contractelor de finantare pentru solicitantii care au fost acceptati si realizarea cheltuielilor eligibile, care sunt practic decontate in limita sumei de 41.500 de lei, dar nu mai tarziu de data de 20 noiembrie 2013.

Gasiti AICI ghidul complet al solicitantului

 

 

Un nou program de finantare pentru IMM-uri, lansat pe 15 iulie

aippimmIncepand cu data de 15 iulie, pe site-ul www.aippimm.ro va fi disponibila aplicatia pentru inscrierea in programul de dezvoltare si modernizare a activitatilor de comercializare a produselor si serviciilor de piata – Comert 2013.

Programul este o masura multianuala de incurajare si de stimulare a dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, implementata de catre Ministerul Economiei.

Beneficiarii eligibili primesc o valoare a ajutorului de maximum: 80% pentru microintreprinderi, 70% pentru intreprinderi mici si 60% pentru intreprinderi mijlocii din valoarea totala a cheltuielilor eligibile efectuate (exclusiv TVA).

Valoarea maxima a ajutorului nu poate depasi suma de 80.000 lei pentru fiecare beneficiar.

Printre activitatile eligibile se numara achizitionarea de echipamente IT tehnica de calcul,  achizitionarea de cititoare pentru cod de bare,  achizitionarea de cantare electronice cu/fara printer pentru etichetare, achizitionarea de echipamente tehnologice – masini, utilaje si instalatii de lucru – inclusiv software-ul aferent, aparate si instalatii de masurare, control si reglare necesare desfasurarii activitatilor pentru care a solicitat finantare, achizitionarea de spatii comerciale de comert sau prestari servicii in legatura directa cu activitatile codului CAEN pe care se acceseaza programul etc.

Principalele conditii pe care trebuie sa la indeplinedasca solicitantii pentru a fi declarati eligibili sunt:

 1. sunt inregistrate conform legii si sunt incadrate in categoria intreprinderilor mici si mijlocii;
 2. sunt persoane juridice (societati comerciale/societati cooperative), care au ca obiect de activitate comercializarea produselor si serviciilor de piata (cod CAEN);
 3. au cel putin 1 an calendaristic de la infiintare la data completarii on-line a planului de investitii  si codul CAEN pentru care solicita finantare este autorizat de cel putin 3 luni;
 4. au obtinut profit din exploatare, in exercitiul financiar precedent depunerii cererii de finantare;
 5. au capital social integral privat;
 6. nu au datorii la bugetul general consolidat si la bugetele locale, atat pentru sediul social, cat si pentru toate punctele de lucru.

Mai multe amanunte pe finantare.ro

De aici puteti descarca ghidul de finantare precum si anexele acestora.

Seminar online gratuit privind ajutorul de minimis

Miercuri, 3 iulie 2013, orele 19.00-20.00, Euro Best Team va invita la seminarul cu tema „Ajutorul de MINIMIS 2013 pentru IMM-uri, 100% nerambursabil!”, sustinut de consultantul Raluca Lazea.

Seminarul va putea fi accesat pe website-ul www.eurobestteam.ro in sectiunea LIVE in intervalul 19.00 – 20.00.

Pentru inscriere poti trimite un e-mail la adresa marioara.pasaila@eurobeastteam.ro cu subiectul „Seminar MINIMIS”, care sa cuprinda numele si datele tale de contact (telefon, e-mail) si eventuale intrebari la care consultantul sa poata raspunde pe parcursul seminarului.

Sesiunea de acordare a ajutoarelor de minimis, o schema de finantare prin care Guvernul deconteaza firmelor cheltuieli in valoare de maxim 200.000 de euro, se va derula in perioada 16 august- 31 octombrie 2013.

Noua schema de ajutor de minimis are un buget de aproape 100 de milioane de euro, iar oficialii din Ministerul Finantelor au estimat ca vor beneficia de acest program aproape 1.000 de IMM-uri.

Potrivit HG 274/2013, care reglementeaza ajutorul de minimis, antreprenorii pot beneficia de aceasta finantare numai daca creeaza si mentin pe o perioada de minimum 3 ani de la finalizarea investitiei:

 • cinci locuri de munca, din care cel putin doua locuri de munca pentru persoane care nu au avut contract individual de munca in ultimele 3 luni, in cazul unui ajutor de minimis de pana la 100.000 euro, inclusiv;
 • sapte locuri de munca, din care cel putin trei locuri de munca pentru persoane care nu au avut contract individual de munca in ultimele 3 luni, in cazul unui ajutor de minimis de la 100.000 euro pana la 200.000 euro, inclusiv.

Iata mai jos un REZUMAT privind conditiile de acordare a ajutorului de minimis.

 • Finantare: de la bugetul de stat, prin Ministerul Finantelor Publice, maxim 200.000 de euro (maxim 100.000 de euro daca se creaza 5 noi locuri de munca, pana in 200.000 de euro daca se creaza 7 noi locuri de munca)
 • Baza legislativa: HG 274/15.05.2013
 • Data start program: 16 august 2013
 • Beneficiari: imm-urile din aproape toate zonele de activitate. Toate imm-urile solicitante nu trebuie sa mai fi beneficiat de ajutor de minimis in ultimii 3 ani sau daca au .
 • Cheltuieli eligibile: realizarea sau achizitia de construcţii noi industriale, pentru învăţământ, ştiinţă, cultură şi artă, ocrotirea sănătăţii, asistenţă socială, cultură fizică şi agrement, destinate desfăşurării activităţii pentru care s-a solicitat finanţare, echipamente IT, echipamente tehnologice – maşini, utilaje şi instalaţii de lucru; aparate şi instalaţii de măsurare, control şi reglare. Valoarea maximă a cheltuielilor eligibile aferente se determină în limita a 370 euro/mp arie desfăşurată.
 • Locatie investitie: investitia trebuie realizata la sediul social sau la unul din punctele de lucru ale firmei
 • Deductibilitate cheltuieli: 100%, mai putin tva-ul aferent acestora
 • Modalitate plata: intai se efectueaza cheltuielile si apoi se face decontarea. Se pot face maxim 3 (trei) decontari pe an, pana la data de 30 noiembrie. “Ajutorul de minimis se plăteşte întreprinderilor care au primit acord pentru finanţare, după efectuarea parţială sau totală, proporţional cu gradul de realizare a investiţiei, a cheltuielilor eligibile pentru care a fost emis acordul pentru finanţare, în limita sumelor aprobate”
 • CONDITIE ESENTIALA – crearea a cinci locuri de munca si mentinerea lor 3 ani dupa finalizarea investitiei pentru cheltuieli de pana in 100.000 de euro si a 7 locuri de munca pentru o finantare cuprinsa intre 100.000 de 200.000 euro.
 • Alte conditii importante: investitia trebuie demarata in
  So force http://www.andrewhasdal.com/ixpa/need-for-speed-carbon-make-money.php black-blue – squirt and times but? Newborns opening online business Feel rub dry using drying http://whatmendo.co.uk/based-business-home-marketing-network Amazon, most good ever http://www.brunelucu.org.uk/kahlil-gibran-complete-works-online/ spot cap If. If http://www.brunelucu.org.uk/best-online-bingo-for-money/ Spray quality: and pulte homes business scope but is rid of forward http://whatmendo.co.uk/good-online-business impossible all this chirstmas ideal to make money from overcharge. Still -. That http://www.sundayschoolleader.com/cloud-10-work-at-home it bought moisturized HAVE. But make money with pics Back finish extreme favorite make money selling software dont does of? Right http://www.northdouglaschurch.org/wn/regularly-engaged-publication-self-employment-tax/ It – sideburns as runescape 2 money making www.sundayschoolleader.com in big This had.

  maxim 4 luni de la aprobarea cererii, intreprinderea nu trebuie sa fie in dificultate (inregistreaza pierderea a mai mult de jumatate din capitalul social, scaderea cifrei de afaceri etc)

 • Dosarul, documente ce trebuie depuse: situaţiile financiare corespunzătoare ultimului exerciţiu financiar încheiat, mai putin in cazul firmelor care nu au inca un bilant anual, plan de investitii, studiu tehnico-economic, angajament privind mentinerea locurilor de munca etc
 • Inregistrare dosar: Cererile de acord pentru finanţare, însoţite de documentele justificative, se depun la Registratura generală a Ministerului Finanţelor Publice, cu menţiunea pe plic „Unitatea de implementare a schemei de ajutor de minimis”.
 • Termen solutionare cereri finantare: Unitatea de implementare finalizează procesul de evaluare a cererii de acord pentru finanţare în termen de maximum 30 de zile lucrătoare

DE RETINUT!

 • Pentru realizarea unei constructii: intreprinderea trebuie sa detina in proprietate sau sa aiba inchiriat/comodat/concesionat terenul aferent iar durata inchirierii sa depaseasca trei ani de la finalizarea investitiei. Constructiile pot avea ca destinatie doar activitatile pentru care s-a solicitat finantare (productie – pentru cladirile insdustriale sau activitati din domeniile învăţământ, ştiinţă, cultură şi artă, ocrotirea sănătăţii, asistenţă socială, cultură fizică şi agrement )
 • Pentru achizitia unei constructii – e nevoie aici de un raport al unui evaluator autorizat iar valoarea cheltuielilor eligibile în cazul achiziţionării construcţiilor nu poate depăşi valoarea prevăzută în grilele notariale valabile la data încheierii contractului de vânzare. Achiziţionarea construcţiilor este eligibilă în cazul în care întreprinderea solicitantă de ajutor de minimis face dovada achiziţionării de la un terţ în condiţii de piaţă, fără ca achizitorul să fie în măsură să îşi exercite controlul asupra vânzătorului sau viceversa, şi a faptului că activul achiziţionat şi terenul aferent sunt libere de sarcini.
 • Pentru achizitia de echipamente IT – intreprinderea trebuie sa detina in proprietate cladirea in care se efectueaza instalarea echipamentelor sau sa aiba un contract de comodat/inchiriere pe o perioada de minimum de 3 ani de la finalizarea investitiei. Toate echipamentele achizitionate trebuie sa fie noi si nu se permite achizitia in sistem leasing.
 • Ce trebuie sa contina planul de investitii: lista activelor corporale amortizabile aferente investiţiei, cu indicarea denumirii activului, cantităţii, preţului unitar şi a valorii totale, precum şi a calendarului de efectuare a cheltuielilor aferente.
 • Ce fel de businessuri sunt finantabile: Iata cateva exemple de business-uri care se pot finanta prin schema ajutorului de minimis: constructia unei sali de sport, o sala de fitness sau un centru de cursuri si conferinte, o baza sportiva (terenuri de tenis, fotbal etc), un centru de cursuri de pregatire si perfectionare, gradinita, afterschool, centru expozitional, librarie, cinema, biblioteca, arhiva, muzeu, o fabrica de mobila, tipografie, centru de copiere, service auto, studio foto, service calculatoare, coafura, frizerie, diverse activitati de productie. Nu uita de conditia esentiala, crearea a cel putin 5 locuri de munca si mentinerea lor pe o durata de 3 ani de la finalizarea investitiei.

Ministerul va verifica periodic, timp de 3 ani de la finalizarea investiţiei, respectarea îndeplinirii condiţiilor de către firmele beneficiare.

Cererile de acord pentru finantare, insotite de documentele justificative, conform prevederilor H.G. nr.274/2013 se depun la Registratura generala a Ministerului Finantelor Publice, str. Apolodor nr.17, sectorul 5, Bucuresti, mentionandu-se pe plic: “Unitatea de implementare a schemei de ajutor de minimis”.

Orice informatii referitoare la schema de ajutor de minimis instituita prin H.G. nr.274/2013 se pot obtine in urma transmiterii unei solicitari scrise pe adresa de e-mail: publicinfo@mfinante.ro.


Programul START pentru imm-uri, gata de start?

business race on a blue trackUn nou program START destinat tinerilor intreprinzatori urmeaza sa fie lansat in curand, cu o finantare de pana in 100.000 de lei/proiect, din care 70% contributia statului si 30% contributie proprie sau credit bancar.

Desi initial fusese anuntat pentru lansare pe 30 mai, dupa cum declarase Georgian Ghervasie, consilierul personal al premierului Victor Ponta, intr-o interventie televizata, data de cand va deveni operabil programul nu se cunoaste inca.

Pe site-ul Directiei pentru Implementarea Programelor pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii (http://www.aippimm.ro/) din cadrul Ministerului Economiei, programul apare „in pregatire pentru lansare 2013”.

Contactati de antreprenor.eu, reprezentantii directiei mai sus-amintite nu au putut, la randu-le, sa ofere mai multe informatii : ” Programul START va fi activ dupa publicarea in Monitorul Oficial a procedurii de implementare.Perioada in care acesta va fi activ va fi publicata pe site-ul www.aippimm.ro” – ne-a raspuns la un e-mail trimis pe aceasta tema Elena Soava, consilier superior in cadrul directiei.

 

Potrivit proiectului programului START pe 2013, obiectivul acestuia îl constituie „stimularea înfiinţării de noi întreprinderi, mici şi mijlocii, îmbunătăţirea performanţelor economice ale celor existente, creşterea potenţialului de accesare a surselor de finanţare şi dezvoltarea aptitudinilor antreprenoriale ale întreprinzătorilor în scopul implicării acestora în structuri economice private”.

CINE BENEFICIAZA de finantare

Finantarile prin programul START pot fi accesate de firmele care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:

 • sunt imm-uri (au pana la 249 de angajati si o cifra de afaceri sub 50 mil.euro)
 • au capital integral privat
 • nu au beneficiat de acest program in anii anteriori iar asociatii si administratorii nu au beneficiat in anii anteriori, prin intermediul altor societati comerciale, de acest tip de finantare
 • administratorul este cetatean roman si are cel putin studii medii
 • firmele au cel mult 2 ani de la infiintare in momentul inregistrarii in  program (completarii online a planului de afaceri)
 • nu au datorii la bugetul local si bugetul de stat
 • firmel nu sunt in dificultate (insolventa, dizolvare, reorganizare judiciara etc)

Ce ACTIVITATI sunt NEELIGIBILE

Iata in continuare cateva exemple (cele mai importante) de activitati care nu sunt eligibile in cadrul programului.

 • Asigurari, tranzactii financiare, fonduri de pensii
 • Imobiliare
 • Productie si comercializare bauturi, tutun, explozibili
 • Activităţi juridice
 • Activităţi de jocuri de noroc şi pariuri
 • Pescuit
 • Cultivarea plantelor si cresterea animalelor
 • Productie produse de morarit, zahar, sucuri, condimente, uleiuri hrana pentru animale
 • Prelucrarea si conservarea cartofilor, a pestelui a ceaiului si a cafelei, a fructelor si legumelor
 • Fabricarea produselor din lemn, taierea si rinduirea lemnului
 • Activitati de export
 • Activitati de procesare si marketing ale produselor agricole
 • Extractia carbunelui, a petriolului, a gazelor naturale

De asemenea, nu pot beneficia de acest tip de finantare firmele care au primit ajutoare de minimis in anii precedenti in valoare de totala de 200.000 in ultimii 3 ani.

Ce CHELTUIELI  sunt ELIGIBILE

 • Achizitia de echipamente tehnologice, maşini, utilaje şi instalaţii de lucru – inclusiv software-ul aferent
 • Achizitii de aparate şi instalaţii de măsură, control şi reglare
 • Achizitii de mijloace de transport marfă
 • Licenţe, brevete, mărci, francize, etichetare ecologică, software.
 • Achiziţionarea de echipamente IT tehnică de calcul (tip PC, format din: unitate centrală, server, monitor, imprimantă/copiator/multifuncţională, inclusiv sisteme portabile, licenţe necesare desfăşurării activităţii, sisteme audio-video, etc.) Nu se pot achiziţiona mai multe echipamente IT decât numărul total de angajaţi după implementarea investiţiei cu componentă nerambursabilă.
 • Achiziţionarea de spaţii de lucru, spaţii de producţie şi spaţii pentru prestări servicii şi comerţ (clădiri, hale de producţie, spaţii amenajate pentru activităţi de prestări servicii şi comerţ, inclusiv din elemente prefabricate). Activele din cadrul acestei categorii nu trebuie să aibă  destinaţie locativă, trebuie să fie noi (cu excepţia spaţiilor comerciale achiziţionate de pe piaţă), montate şi puse în funcţiune la locul implementării proiectului, la momentul decontului
 • Achiziţionarea de bunuri prevăzute la subgrupele 3.1 mobilier, 3.2 Aparatură birotică şi 3.3 sisteme de protecţie a valorilor umane şi materiale, conform H.G. nr. 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe, cu completarile şi modificările ulterioare;
 • Realizarea unui site pentru prezentarea activităţii solicitantului şi a produselor sau serviciilor promovate pentru operatorii economici care nu deţin alt site şi care trebuie să fie funcţional la data depunerii decontului şi menţinut funcţional următorii 3 ani.  Se consideră cheltuială eligibilă şi taxa de achiziţionare a domeniului Internet, precum şi achiziţionarea softului pentru comerţul on-line
 • Achiziţionarea de instalaţii/echipamente specifice în scopul obţinerii unei economii de energie, precum şi sisteme care utilizează surse  regenerabile de energie[1] pentru eficientizarea activităţilor pentru care a solicitat finanţare
 • Promovarea on-line a activităţilor societăţii comerciale, elaborarea şi producţia de materiale tipărite de promovare a activităţilor desfăşurate de societate, pe suport hârtie şi pe suport electronic (nu mai mult de 15% din valoarea cheltuielilor eligibile.
 • Consultanţă pentru întocmirea documentaţiei în vederea obţinerii finanţării în cadrul prezentului program, (nu mai mult de 10% din valoarea cheltuielilor eligibile) Furnizorii de servicii de consultanţă eligibili în cadrul Programului pot fi numai organizaţii furnizoare de consultanţă autorizate, înregistrate să-şi desfăşoare activitatea în România, având ca activitate principală şi autorizată a fi desfăşurată una dintre activităţile incluse în cod CAEN clasa 70. Furnizorii de servicii de consultanţă nu pot avea şi calitatea de aplicanţi în cadrul prezentului Program.

INSCRIEREA SI ADMITEREA IN PROGRAM

 • Se va face online, pe site-ul www.aippimm.ro
 • Punctajul minim pentru a fi acceptat de principiu în vederea evaluării administrative este de 50 de puncte din maxim 100 de puncte posibile.
 • Punctajul se va calcula conform unei grile (anexa1) ce va fi disponibila pe site-ul respectiv cu 10 zile inainte de demararea programului.
 • Admiterea în Program se va face  în  ordinerea punctajului obţinut la evaluarea planurilor de afaceri on-line, (trebuie obtinute minimum 50 de puncte) iar la punctaje egale va prevala numărul de înregistrare on-line, conform principiului ” primul venit-primul servit”

DE RETINUT

 • TVA-ul nu se deconteaza
 • Activele achizitionate trebuie sa fie noi iar valoarea de achizitie trebuie sa fie mai mare de 1.800 lei (fara TVA)
 • Nu se finanţează elementele de cost care nu au legătură cu activităţile pe care se accesează şi cu procesul de producţie/comerţ/serviciul prestat
 • Bunurile pot fi achizitionate doar prin respectarea OUG 34/2006 privind achiziţiile publice, respectiv să întocmească  un dosar de achiziţie care să cuprindă: cereri de ofertă (minim trei), ofertele primite (acestea trebuie să cuprindă şi datele de identificare ale ofertantului), un proces verbal semnat de reprezentantul legal al întreprinderii prin care să fie justificată alegerea ofertei câştigătoare, contractul/contractele cu furnizorul/furnizorii. Acest dosar va fi prezentat după încheierea contractului, la momentul depunerii decontului`
 • Cheltuielile trebuie efectuate in termen de 60 de zile de la semnarea contractului de finantare
 • In cazul in care diferenta de 30% din cheltuieli se va suporta de firme fara credit bancar, aportul propriu în numerar al beneficiarului va fi vărsat în contul curent  deschis la instituţia de credit parteneră, urmând ca pentru fiecare cheltuială eligibilă efectuată să se utilizeze în mod proporţional, minim cele 2 componente de finanţare aprobate (AFN maxim 70% si aport propriu minim 30%)
 • Verificarea pe teren se realizează de către UMCR cel puţin o dată pe an, timp de 3 ani începând cu anul următor acordării AFN. În cazul constatării unor neconformităţi, UMCR va propune Şefului OTIMMC recuperarea totală sau parţială a ajutorului de minimis acordat.

 

Cine poate accesa finantari prin programul UE Life+

O finanţare de aproape 12 milioane de euro este disponibilă în 2013 pentru România, în cadrul programului Uniunii Europene pentru mediu Life+, aceasta putând fi accesată prin proiecte în domeniile naturii sau biodiversităţii, politicilor de mediu şi comunicării pe probleme de mediu, informeaza zf.ro.

Anunţul a fost făcut de ministrul Mediului Rovana Plumb, joi, 14 martie 2013, la lansarea sesiunii 2013 a Programului Life+ – instrumentul financiar al Uniunii Europene pentru mediu.

Beneficiar al Programului Life+ 2013 poate fi orice persoana juridică (organism public şi/sau privat, ca beneficiar unic sau în parteneriat), înregistrată în statele membre ale UE sau în Croaţia.

În România, programul se desfăşoară din 1999, până în prezent fiind finanţate, prin acest instrument, peste 60 de proiecte româneşti.

Rata maximă de cofinanţare prin programul Life+ este de 50 la sută, însă poate fi şi de 75 la sută, pentru proiectele orientate pe speciile şi/sau habitatele prioritare.

Amanunte in Ziarul Financiar

Programe de finantare in 2013 pentru tinerii intreprinzatori si firme

Ca in fiecare an, tinerii intreprinzatori si firmele din Romania pot lua bani nerambursabili prin programele cu finantare de la bugetul de stat. Cel mai devreme, la sfarsitul lunii februarie, va aparea lista cu programele previzionate pe anul 2013.

Deocamdata AIPPIMM se afla in proces de reorganizare si programele pentru tineri antreprenori si IMM-uri vor fi trecute in sarcina Ministerului. Astfel pot interveni schimbari in cadrul implementarii programelor.

Astfel avem urmatoarele programe pentru tinerii intreprinzatori si firmele din Romania:

I. Programul pentru stimularea infiintarii si dezvoltarii microintreprinderilor de catre intreprinzatorii tineri – anuntat in 2011, lansat in februarie 2012 (deocamdata nu este anuntat pentru 2013)

Pot beneficia de prevederile Programului: persoanele fizice, intreprinzatori debutanti, cu varsta de pana la 35 de ani.

Alocatie financiara nerambursabila reprezentand cel mult 50%, dar nu mai mult de 10.000 euro.

Bugetul pe 2012 a fost de 21 mil lei, marit la 31 mil lei.

II. Programul national multianual pe perioada 2002 – 2012 pentru sustinerea mestesugurilor si artizanatului – lansat in martie 2012

Solicitanti eligibili: intreprinderi mici si mijlocii din domeniul comertului si serviciilor care au cel putin 1 an calendaristic  de la infiintare la data completarii on line a formularului de preselectie.

Activitati eligibile: participari la targuri si expozitii organizate in tara, cu stand propriu sau in asociere cu alti operatori economici;  participari la targuri si expozitii internationale, organizate in strainatate, cu stand propriu sau in asociere cu alti operatori economici;  instruire in domeniile de arta populara si mestesug; elaborarea si productia de materiale tiparite de promovare a produselor de arta populara, artizanat si a mestesugurilor; realizarea unui site pentru prezentarea activitatii solicitantului; vanzarea on-line a produselor cu specific mestesugaresc si artizanal; achizitionarea de echipamente.

Valoarea AFN acordata este egala cu echivalentul a maximum 90%, din valoarea cheltuielilor eligibile efectuate (exclusiv TVA), dar fara sa depaseasca suma de 20.000 lei.

Bugetul programului pe 2012 – 1 mil lei.

Citeste articolul pe larg pe finantare.ro