Codul CAEN

 

011              Cultivarea plantelor nepermanente

 

0111 Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase şi a plantelor producătoare de

seminţe oleaginoase

0112 Cultivarea orezului

0113 Cultivarea legumelor şi a pepenilor, a rădăcinoaselor şi tuberculilor

0114 Cultivarea trestiei de zahăr

0115 Cultivarea tutunului

0116 Cultivarea plantelor pentru fibre

0119 Cultivarea altor plante nepermanente

 

012             Cultivarea plantelor permanente

 

0121 Cultivarea strugurilor

0122 Cultivarea fructelor tropicale şi subtropicale

0123 Cultivarea fructelor citrice

0124 Cultivarea fructelor seminţoase şi sâmburoase

0125 Cultivarea arbuştilor fructiferi, căpşunilor, nuciferilor şi a altor pomi fructiferi

0126 Cultivarea fructelor oleaginoas

0127 Cultivarea plantelor pentru prepararea băuturilor

0128 Cultivarea condimentelor, plantelor aromatice, medicinale şi a plantelor de uz farmaceutic

0129 Cultivarea altor plante permanent

 

013              Cultivarea plantelor pentru înmulţire

 

0130 Cultivarea plantelor pentru înmulţire

 

014              Creşterea animalelor

0141 Creşterea bovinelor de lapte

0142 Creşterea altor bovine

0143 Creşterea cailor şi a altor cabaline

0144 Creşterea cămilelor şi a camelidelor

0145 Creşterea ovinelor şi caprinelor

0146 Creşterea porcinelor

0147 Creşterea păsărilor

0149 Creşterea altor animale

 

015             Activităţi în ferme mixte (cultura vegetală combinată cu creşterea animalelor)

 

0150 Activităţi în ferme mixte (cultura vegetală combinată cu creşterea animalelor)

 

  016              Activităţi auxiliare agriculturii şi activităţi după recoltare

 

0161 Activităţi auxiliare pentru producţia vegetală

0162 Activităţi auxiliare pentru creşterea animalelor

0163 Activităţi după recoltare

0164 Pregătirea seminţelor în vederea însămânţării

 

  017              Vânătoare, capturarea cu capcane a vânatului şi activităţi de servicii anexe vânătorii

 

0170 Vânătoare, capturarea cu capcane a vânatului şi activităţi de servicii anexe vânătorii

 

021              Silvicultură şi alte activităţi forestiere

 

0210 Silvicultură şi alte activităţi forestiere

 

022             Exploatarea forestieră

 

0220 Exploatarea forestieră

 

023             Colectarea produselor forestiere nelemnoase din flora spontană

 

0230 Colectarea plantelor şi fructelor din flora spontană (excl. material lemnos)

 

024             Activităţi de servicii anexe silviculturii

 

0240 Activităţi de servicii anexe silviculturii

 

031              Pescuitul

 

0311 Pescuitul maritim

0312 Pescuitul în ape dulci

 

032             Acvacultura

 

0321 Acvacultura maritimă

0322 Acvacultura în ape dulci

051              Extracţia cărbunelui superior

 

0510 Extracţia cărbunelui superior

 

052             Extracţia cărbunelui inferior

 

0520 Extracţia cărbunelui inferior

 

061              Extracţia petrolului brut

 

0610 Extracţia petrolului brut

 

062            Extracţia gazelor naturale

 

0620 Extracţia gazelor naturale

 

071             Extracţia minereurilor feroase

 

0710 Extracţia minereurilor feroase

 

072            Extracţia minereurilor metalifere neferoase

 

0721 Extracţia minereurilor de uraniu şi toriu

0729 Extracţia altor minereuri metalifere neferoase

 

081                Extracţia pietrei, nisipului şi argilei

 

0811 Extracţia pietrei ornamentale şi a pietrei pentru construcţii, extracţia pietrei calcaroase,

ghipsului, cretei şi a ardeziei

0812 Extracţia pietrişului şi nisipului; extracţia argilei şi caolinului

 

  089             Alte activităţi extractive n.c.a.

 

0891 Extracţia mineralelor pentru industria chimică şi a îngrăşămintelor naturale

0892 Extracţia şi aglomerarea turbei

0893 Extracţia sării

0899 Alte activităţi extractive n.c.a.

 

091             Activităţi de servicii anexe extracţiei petrolului brut şi gazelor naturale   

 

0910 Activităţi de servicii anexe extracţiei petrolului brut şi gazelor naturale

 

099             Activităţi de servicii anexe pentru extracţia mineralelor

 

0990 Activităţi de servicii anexe pentru extracţia mineralelor

 

101              Producţia, prelucrarea şi conservarea cărnii şi a produselor din carne

 

1011 Producţia şi conservarea cărnii

1012 Prelucrarea şi conservarea cărnii de pasăre

1013 Fabricarea produselor din carne (inclusiv din carne de pasăre)

 

102             Prelucrarea şi conservarea peştelui, crustaceelor şi moluştelor

 

1020 Prelucrarea şi conservarea peştelui, crustaceelor şi moluştelor

 

  103             Prelucrarea şi conservarea fructelor şi legumelor

 

1031 Prelucrarea şi conservarea cartofilor

1032 Fabricarea sucurilor de fructe şi legume

1039 Prelucrarea şi conservarea fructelor şi legumelor

 

104             Fabricarea uleiurilor şi a grăsimilor vegetale şi animale

 

1041 Fabricarea uleiurilor şi grăsimilor

1042 Fabricarea margarinei şi a altor produse comestibile similare

 

105             Fabricarea produselor lactate

 

1051 Fabricarea produselor lactate şi a brânzeturilor

1052 Fabricarea îngheţatei

106              Fabricarea produselor de morărit, a amidonului şi produsele din amidon

 

1061 Fabricarea produselor de morărit

1062 Fabricarea amidonului şi a produselor din amidon

 

 

107             Fabricarea produselor de brutărie şi a produselor făinoase

1071 Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor şi a produselor proaspete de patiserie

1072 Fabricarea biscuiţilor şi pişcoturilor; fabricarea prăjiturilor şi a produselor conservate de patiserie

1073 Fabricarea macaroanelor, tăiţeilor, cuş-cuş-ului şi a altor produse făinoase similare

108             Fabricarea altor produse alimentare

 

1081 Fabricarea zahărului

1082 Fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei şi a produselor zaharoase

1083 Prelucrarea ceaiului şi cafelei

1084 Fabricarea condimentelor şi ingredientelor

1085 Fabricarea de mâncăruri preparate

1086 Fabricarea preparatelor alimentare omogenizate şi alimentelor dietetice

1089 Fabricarea altor produse alimentare n.c.a.

 

109              Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor

 

1091 Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de fermă

1092 Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de companie

 

110              Fabricarea băuturilor

 

1101 Distilarea, rafinarea şi mixarea băuturilor alcoolice

1102 Fabricarea vinurilor din struguri

1103 Fabricarea cidrului şi a altor vinuri din fructe

1104 Fabricarea altor băuturi nedistilate, obţinute prin fermentare

1105 Fabricarea berii

1106 Fabricarea malţului

1107 Producţia de băuturi răcoritoare nealcoolice; producţia de ape minerale şi alte ape îmbuteliate

 

120              Fabricarea produselor din tutun

 

1200 Fabricarea produselor din tutun

 

131              Pregătirea fibrelor şi filarea fibrelor textile

 

1310 Pregătirea fibrelor şi filarea fibrelor textile

132             Producţia de ţesături

 

1320 Producţia de ţesături

 

133              Finisarea materialelor textile

 

1330 Finisarea materialelor textile

139             Fabricarea altor articole textile

1391 Fabricarea de metraje prin tricotare sau croşetare

1392 Fabricarea de articole confecţionate din textile (cu excepţia îmbrăcămintei şi lenjeriei de corp)

1393 Fabricarea de covoare şi mochete

1394 Fabricarea de odgoane, frânghii, sfori şi plase

1395 Fabricarea de textile neţesute şi articole din acestea, cu excepţia confecţiilor de îmbrăcăminte

1396 Fabricarea de articole tehnice şi industriale din textile

1399 Fabricarea altor articole textile n.c.a.

 

141              Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte, cu excepţia articolelor din blană

 

1411 Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte din piele

1412 Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte pentru lucru

1413 Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte (exclusiv lenjeria de corp)

1414 Fabricarea de articole de lenjerie de corp

1419 Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte şi accesorii n.c.a.

 

  142             Fabricarea articolelor din blană

 

1420 Fabricarea articolelor din blană

 

  143             Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte prin tricotare sau croşetare

 

1431 Fabricarea prin tricotare sau croşetare a ciorapilor şi articolelor de galanterie

1439 Fabricarea prin tricotare sau croşetare a altor articole de îmbrăcăminte

 

  151              Tăbăcirea şi finisarea pieilor, fabricarea articolelor de voiaj şi marochinărie şi a articolelor de

                     harnaşament; prepararea şi vopsirea blănurilor

 

1511 Tăbăcirea şi finisarea pieilor; prepararea şi vopsirea blănurilor

1512 Fabricarea articolelor de voiaj şi marochinărie şi a articolelor de harnaşament

 

152             Fabricarea încălţămintei

 

1520 Fabricarea încălţămintei

 

161              Tăierea şi rindeluirea lemnului

 

1610 Tăierea şi rindeluirea lemnului

 

162              Fabricarea produselor din lemn, plută, paie şi din alte materiale vegetale

 

1621 Fabricarea de furnire şi a panourilor de lemn

1622 Fabricarea parchetului asamblat în panouri

1623 Fabricarea altor elemente de dulgherie şi tâmplărie, pentru construcţii

1624 Fabricarea ambalajelor din lemn

1629 Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din plută, paie şi din alte materiale

vegetale împletite

 

171              Fabricarea celulozei, hârtiei şi cartonului

 

1711 Fabricarea celulozei

1712 Fabricarea hârtiei şi cartonului

 

172              Fabricarea articolelor din hârtie şi carton

 

1721 Fabricarea hârtiei şi cartonului ondulat şi a ambalajelor din hârtie şi carton

1722 Fabricarea produselor de uz gospodăresc şi sanitar, din hârtie sau carton

1723 Fabricarea articolelor de papetărie

1724 Fabricarea tapetului

1729 Fabricarea altor articole din hârtie şi carton n.c.a.

 

181              Tipărire şi activităţi de servicii conexe tipăririi

 

1811 Tipărirea ziarelor

1812 Alte activităţi de tipărire n.c.a.

1813 Servicii pregătitoare pentru pretipărire

1814 Legătorie şi servicii conexe

 

  182             Reproducerea înregistrărilor

 

1820 Reproducerea înregistrărilor

191              Fabricarea produselor de cocserie

 

1910 Fabricarea produselor de cocserie

 

192              Fabricarea produselor obţinute din prelucrarea ţiţeiului

 

1920 Fabricarea produselor obţinute din prelucrarea ţiţeiului

 

201          Fabricarea produselor chimice de bază, a îngrăşămintelor şi produselor azotoase; fabricarea materialelor plastice şi a cauciucului sintetic, în forme primare

 

2011 Fabricarea gazelor industriale

2012 Fabricarea coloranţilor şi a pigmenţilor

2013 Fabricarea altor produse chimice anorganice, de bază

2014 Fabricarea altor produse chimice organice, de bază

2015 Fabricarea îngrăşămintelor şi produselor azotoase

2016 Fabricarea materialelor plastice în forme primare

2017 Fabricarea cauciucului sintetic în forme primare

202             Fabricarea pesticidelor şi a altor produse agrochimice

 

2020 Fabricarea pesticidelor şi a altor produse agrochimice

 

203             Fabricarea vopselelor, lacurilor, cernelii tipografice şi masticurilor

 

2030 Fabricarea vopselelor, lacurilor, cernelii tipografice şi masticurilor

204             Fabricarea săpunurilor, detergenţilor şi a produselor de întreţinere, cosmetice şi de parfumerie

 

2041 Fabricarea săpunurilor, detergenţilor şi a produselor de întreţinere

2042 Fabricarea parfumurilor şi a produselor cosmetice (de toaletă)

205             Fabricarea altor produse chimice

 

2051 Fabricarea explozivilor

2052 Fabricarea cleiurilor

2053 Fabricarea uleiurilor esenţiale

2059 Fabricarea altor produse chimice n.c.a.

206             Fabricarea fibrelor sintetice şi artificiale

 

2060 Fabricarea fibrelor sintetice şi artificiale

211              Fabricarea produselor farmaceutice de bază

 

2110 Fabricarea produselor farmaceutice de bază

 

212             Fabricarea preparatelor farmaceutice

 

2120 Fabricarea preparatelor farmaceutice

 

221             Fabricarea articolelor din cauciuc

 

2211 Fabricarea anvelopelor şi a camerelor de aer; reşaparea şi refacerea anvelopelor

2219 Fabricarea altor produse din cauciuc

222             Fabricarea articolelor din material plastic

2221 Fabricarea plăcilor, foliilor, tuburilor şi profilelor din material plastic

2222 Fabricarea articolelor de ambalaj din material plastic

2223 Fabricarea articolelor din material plastic pentru construcţii

2229 Fabricarea altor produse din material plastic

             

  231             Fabricarea sticlei şi a articolelor din sticlă

 

2311 Fabricarea sticlei plate

2312 Prelucrarea şi fasonarea sticlei plate

2313 Fabricarea articolelor din sticlă

2314 Fabricarea fibrelor din sticlă

2319 Fabricarea de sticlărie tehnică

 

 

 

 

232             Fabricarea de produse refractare

 

2320 Fabricarea de produse refractare

 

  233             Fabricarea materialelor de construcţii din argilă

 

2331 Fabricarea plăcilor şi dalelor din ceramică

2332 Fabricarea cărămizilor, ţiglelor şi a altor produse pentru construcţii, din argilă arsă

234             Fabricarea altor articole din ceramică şi porţelan

 

2341 Fabricarea articolelor ceramice pentru uz gospodăresc şi ornamental

2342 Fabricarea de obiecte sanitare din ceramică

2343 Fabricarea izolatorilor şi pieselor izolante din ceramică

2344 Fabricarea altor produse tehnice din ceramică

2349 Fabricarea altor produse ceramice n.c.a.

 

235             Fabricarea cimentului, varului şi ipsosului

 

2351 Fabricarea cimentului

2352 Fabricarea varului şi ipsosului

236             Fabricarea articolelor din beton, ciment şi ipsos

 

2361 Fabricarea produselor din beton pentru construcţii

2362 Fabricarea produselor din ipsos pentru construcţii

2363 Fabricarea betonului

2364 Fabricarea mortarului

2365 Fabricarea produselor din azbociment

2369 Fabricarea altor articole din beton, ciment şi ipsos

 

237             Tăierea, fasonarea şi finisarea pietrei

 

2370 Tăierea, fasonarea şi finisarea pietrei

 

239             Fabricarea altor produse din minerale nemetalice

 

2391 Fabricarea de produse abrazive

2399 Fabricarea altor produse din minerale nemetalice, n.c.a.

241             Producţia de metale feroase sub forme primare şi de feroaliaje

 

2410 Producţia de metale feroase sub forme primare şi de feroaliaje

242             Producţia de tuburi, ţevi, profile tubulare şi accesorii pentru acestea, din oţel

 

2420 Producţia de tuburi, ţevi, profile tubulare şi accesorii pentru acestea, din oţel

243             Fabricarea altor produse prin  prelucrarea primară a oţelului

2431 Tragere la rece a barelor

2432 Laminare la rece a benzilor înguste

2433 Producţia de profile obţinute la rece

2434 Trefilarea firelor la rece

 

244             Producţia metalelor preţioase şi a altor metale neferoase

 

2441 Producţia metalelor preţioase

2442 Metalurgia aluminiului

2443 Producţia plumbului, zincului şi cositorului

2444 Metalurgia cuprului

2445 Producţia altor metale neferoase

2446 Prelucrarea combustibililor nucleari

 

245             Turnarea metalelor

 

2451 Turnarea fontei

2452 Turnarea oţelului

2453 Turnarea metalelor neferoase uşoare

2454 Turnarea altor metale neferoase

 

251               Fabricarea de construcţii metalice

 

2511 Fabricarea de construcţii metalice şi părţi componente ale structurilor metalice

2512 Fabricarea de uşi şi ferestre din metal

252    Producţia de rezervoare, cisterne şi containere metalice; producţia de radiatoare şi .   . . . .                    cazane pentru încălzire centrală

 

2521 Producţia de radiatoare şi cazane pentru încălzire centrală

2529 Producţia de rezervoare, cisterne şi containere metalice

253             Producţia generatoarelor de aburi (cu excepţia cazanelor pentru încălzire centrală)

2530 Producţia generatoarelor de aburi (cu excepţia cazanelor pentru încălzire centrală)

254             Fabricarea armamentului şi muniţiei

 

2540 Fabricarea armamentului şi muniţiei

255             Fabricarea produselor metalice obţinute prin deformare plastică; metalurgia pulberilor

2550 Fabricarea produselor metalice obţinute prin deformare plastică; metalurgia pulberilor

256         Tratarea şi acoperirea metalelor; operaţiuni de mecanică generală pe bază de plată sau contract

 

2561 Tratarea şi acoperirea metalelor

2562 Operaţiuni de mecanică generală

 

257             Producţia de unelte şi articole de fierărie

 

2571 Fabricarea produselor de tăiat

2572 Fabricarea articolelor de feronerie

2573 Fabricarea uneltelor

259             Fabricarea altor produse prelucrate din metal

 

2591 Fabricarea de recipiente, containere şi alte produse similare din oţel

2592 Fabricarea ambalajelor uşoare din metal

2593 Fabricarea articolelor din fire metalice; fabricarea de lanţuri şi arcuri

2594 Fabricarea de şuruburi, buloane şi alte articole filetate; fabricarea de nituri şi şaibe

2599 Fabricarea altor articole din metal n.c.a.

261             Fabricarea componentelor electronice

 

2611 Fabricarea subansamblurilor electronice (module)

2612 Fabricarea altor componente electronice

 

 

262             Fabricarea calculatoarelor şi a echipamentelor periferice

 

2620 Fabricarea calculatoarelor şi a echipamentelor periferice

263             Fabricarea echipamentelor de comunicaţii

 

2630 Fabricarea echipamentelor de comunicaţii

 

264             Fabricarea produselor electronice de larg consum

 

2640 Fabricarea produselor electronice de larg consum

 

265             Fabricarea de echipamente de măsură, verificare, control şi navigaţie

 

2651 Fabricarea de instrumente şi dispozitive pentru măsură, verificare, control, navigaţie

2652 Productia de ceasuri

266             Fabricarea de echipamente pentru radiologie, electrodiagnostic şi electroterapie

 

2660 Fabricarea de echipamente pentru radiologie, electrodiagnostic şi electroterapie

267             Fabricarea de instrumente optice şi echipamente fotografice

 

2670 Fabricarea de instrumente optice şi echipamente fotografice

268             Fabricarea suporţilor magnetici şi optici destinaţi înregistrărilor

 

2680 Fabricarea suporţilor magnetici şi optici destinaţi înregistrărilor

 

271             Fabricarea motoarelor electrice, generatoarelor şi transformatoarelor electrice şi a                                 aparatelor de control şi de distribuţie a electricităţii

 

2711 Fabricarea motoarelor, generatoarelor şi transformatoarelor electrice şi a aparatelor de

distribuţie şi control a electricităţii

2712 Fabricarea aparatelor de control şi distribuţie a electricităţii

272             Fabricarea de acumulatori şi baterii

 

2720 Fabricarea de acumulatori şi baterii

273             Fabricarea de fire şi cabluri; fabricarea dispozitivelor de conexiune pentru acestea

 

2731 Fabricarea de cabluri cu fibră optică

2732 Fabricarea altor fire şi cabluri electrice şi electrocasnice

2733 Fabricarea dispozitivelor de conexiune pentru fire şi cabluri electrice şi electronice

 

274             Fabricarea de echipamente electrice de iluminat

 

2740 Fabricarea de echipamente electrice de iluminat

 

 

275             Fabricarea de echipamente casnice

 

2751 Fabricarea de aparate electrocasnice

2752 Fabricarea de echipamente casnice neelectrice

 

279             Fabricarea altor echipamente electrice

 

2790 Fabricarea altor echipamente electrice

281              Fabricarea de maşini şi utilaje de utilizare generală

2811 Fabricarea de motoare şi turbine (cu excepţia celor pentru avioane, autovehicule şi motociclete)

2812 Fabricarea de motoare hidraulice

2813 Fabricarea de pompe şi compresoare

2814 Fabricarea de articole de robinetărie

2815 Fabricarea lagărelor, angrenajelor, cutiilor de viteză şi a elementelor mecanice de transmisie

 

282             Fabricarea altor maşini şi utilaje de utilizare generală

2821 Fabricarea cuptoarelor, furnalelor şi arzătoarelor

2822 Fabricarea echipamentelor de ridicat şi manipulat

2823 Fabricarea maşinilor şi echipamentelor de birou (exclusiv fabricarea calculatoarelor şi a

echipamentelor periferice)

2824 Fabricarea maşinilor-unelte portabile acţionate electric

2825 Fabricarea echipamentelor de ventilaţie şi frigorifice, exclusiv a echipamentelor de uz casnic

2829 Fabricarea altor maşini şi utilaje de utilizare generală n.c.a.

 

 

 

283             Fabricarea maşinilor şi utilajelor pentru agricultură şi exploatări forestiere

 

2830 Fabricarea maşinilor şi utilajelor pentru agricultură şi exploatări forestiere

 

284             Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea metalului şi maşinilor-unelte

 

2841 Fabricarea utilajelor şi a maşinilor-unelte pentru prelucrarea metalului

2849 Fabricarea altor maşini-unelte n.c.a.

 

289             Fabricarea altor maşini şi utilaje cu destinaţie specifică

 

2891 Fabricarea utilajelor pentru metalurgie

2892 Fabricarea utilajelor pentru extracţie şi construcţii

2893 Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea produselor alimentare, băuturilor şi tutunului

2894 Fabricarea utilajelor pentru industria textilă, a îmbrăcămintei şi a pielăriei

2895 Fabricarea utilajelor pentru industria hârtiei şi cartonului

2896 Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea maselor plastice şi a cauciucului

2899 Fabricarea altor maşini şi utilaje specifice n.c.a.

 

291             Fabricarea autovehiculelor de transport rutier

 

2910 Fabricarea autovehiculelor de transport rutier

 

292             Producţia de caroserii pentru autovehicule; fabricarea de remorci şi semiremorci

 

2920 Producţia de caroserii pentru autovehicule; fabricarea de remorci şi semiremorci

293             Producţia de piese şi accesorii pentru autovehicule şi pentru motoare de autovehicule

 

2931 Fabricarea de echipamente electrice şi electronice pentru autovehicule şi pentru motoare

de autovehicule

 

2932 Fabricarea altor piese şi accesorii pentru autovehicule şi pentru motoare de autovehicule

301             Construcţia de nave şi bărci

 

3011 Construcţia de nave şi structuri plutitoare

3012 Construcţia de ambarcaţiuni sportive şi de agrement

 

 

302             Fabricarea materialului rulant

 

3020 Fabricarea materialului rulant

303             Fabricarea de aeronave şi nave spaţiale

 

3030 Fabricarea de aeronave şi nave spaţiale

304             Fabricarea vehiculelor militare de luptă

 

3040 Fabricarea vehiculelor militare de luptă

 

309             Fabricarea altor echipamente de transport n.c.a.

 

3091 Fabricarea de motociclete

3092 Fabricarea de biciclete şi de vehicule pentru invalizi

3099 Fabricarea altor mijloace de transport n.c.a.

310             Fabricarea de mobilă

 

3101 Fabricarea de mobilă pentru birouri şi magazine

3102 Fabricarea de mobilă pentru bucătării

3103 Fabricarea de saltele şi somiere

3109 Fabricarea de mobilă n.c.a.

321             Fabricarea bijuteriilor, imitaţiilor de bijuterii şi articolelor similare

 

3211 Baterea monedelor

3212 Fabricarea bijuteriilor şi articolelor similare din metale şi pietre preţioase

3213 Fabricarea imitaţiilor de bijuterii şi articole similare

 

  322             Fabricarea instrumentelor muzicale

 

3220 Fabricarea instrumentelor muzicale

323             Fabricarea articolelor pentru sport

 

3230 Fabricarea articolelor pentru sport

 

 

324             Fabricarea jocurilor şi jucăriilor

 

3240 Fabricarea jocurilor şi jucăriilor

325             Producţia de dispozitive, aparate şi instrumente medicale şi stomatologice

 

3250 Producţia de dispozitive, aparate şi instrumente medicale şi stomatologice

329             Alte activităţi industriale

 

3291 Fabricarea măturilor şi periilor

3299 Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.

331              Repararea articolelor fabricate din metal, repararea maşinilor şi echipamentelor

 

3311 Repararea articolelor fabricate din metal

3312 Repararea maşinilor

3313 Repararea echipamentelor electronice şi optice

3314 Repararea echipamentelor electrice

3315 Repararea şi întreţinerea navelor şi bărcilor

3316 Repararea şi întreţinerea aeronavelor şi navelor spaţiale

3317 Repararea şi întreţinerea altor echipamente de transport n.c.a.

3319 Repararea altor echipamente

332             Instalarea maşinilor şi echipamentelor industriale

 

3320 Instalarea maşinilor şi echipamentelor industriale

 

  351              Producţia, transportul şi distribuţia energiei electrice

 

3511 Producţia de energie electrică

3512 Transportul energiei electrice

3513 Distribuţia energiei electrice

3514 Comercializarea energiei electrice

 

352             Producţia gazelor; distribuţia combustibililor gazoşi prin conducte

 

3521 Producţia gazelor

3522 Distribuţia combustibililor gazoşi, prin conducte

3523 Comercializarea combustibililor gazoşi, prin conducte

353             Furnizarea de abur şi aer condiţionat

 

3530 Furnizarea de abur şi aer condiţionat

 

360             Captarea, tratarea şi distribuţia apei

 

3600 Captarea, tratarea şi distribuţia apei

 

370             Colectarea şi epurarea apelor uzate

 

3700 Colectarea şi epurarea apelor uzate

 

381             Colectarea deşeurilor

3811 Colectarea deşeurilor nepericuloase

3812 Colectarea deşeurilor periculoase

 

382             Tratarea şi eliminarea deşeurilor

 

3821 Tratarea şi eliminarea deşeurilor nepericuloase

3822 Tratarea şi eliminarea deşeurilor periculoase

383             Recuperarea materialelor reciclabile

 

3831 Demontarea (dezasamblarea) maşinilor şi echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor

3832 Recuperarea materialelor reciclabile sortate

390             Activităţi şi servicii de decontaminare

 

3900 Activităţi şi servicii de decontaminare

 

411              Dezvoltare (promovare) imobiliară

 

4110 Dezvoltare (promovare) imobiliară

412             Lucrări de construcţie a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale

 

4120 Lucrări de construcţie a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale

 

421             Lucrări de construcţii a drumurilor şi a căilor ferate

 

4211 Lucrări de construcţii a drumurilor şi autostrăzilor

4212 Lucrări de construcţii a căilor ferate de suprafaţă  şi subterane

4213 Construcţia de poduri şi tuneluri

422             Lucrări de construcţie a proiectelor utilitare

 

4221 Lucrări de construcţie a proiectelor utilitare pentru fluide

4222 Lucrări de construcţie a proiectelor utilitare pentru electricitate şi telecomunicaţii

429             Lucrări de construcţii a altor proiecte inginereşti

 

4291 Construcţii hidrotehnice

4299 Lucrări de construcţii a altor proiecte inginereşti n.c.a

431             Lucrări de demolare şi de pregătire a terenului

 

4311 Lucrări de demolare a construcţiilor

4312 Lucrări de pregătire a terenului

4313 Lucrări de foraj şi sondaj pentru construcţii

 

432             Lucrări de instalaţii electrice şi tehnico- sanitare şi alte lucrări de instalaţii pentru construcţii

 

4321 Lucrări de instalaţii electrice

4322 Lucrări de instalaţii sanitare, de încălzire şi de aer condiţionat

4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii

 

433             Lucrări de finisare

 

4331 Lucrări de ipsoserie

4332 Lucrări de tâmplărie şi dulgherie

4333 Lucrări de pardosire şi placare a pereţilor

4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli şi montări de geamuri

4339 Alte lucrări de finisare

 

439             Alte lucrări speciale de construcţii

 

4391 Lucrări de învelitori, şarpante şi terase la construcţii

4399 Alte lucrări speciale de construcţii n.c.a.

451             Comerţ cu autovehicule

 

4511 Comerţ cu autoturisme şi autovehicule uşoare (sub 3,5 tone)

4519 Comerţ cu alte autovehicule

 

452             Întreţinerea şi repararea autovehiculelor

 

4520 Întreţinerea şi repararea autovehiculelor

453             Comerţ cu piese şi accesorii pentru autovehicule

 

4531 Comerţ cu ridicata de piese şi accesorii pentru autovehicule

4532 Comerţ cu amănuntul de piese şi accesorii pentru autovehicule

454           Comerţ cu motociclete, piese şi accesorii aferente; întreţinerea şi repararea motocicletelor

 

4540 Comerţ cu motociclete, piese şi accesorii aferente; întreţinerea şi repararea motocicletelor

461             Activitaţi de intermediere în comerţul cu ridicata

 

4611 Intermedieri în comerţul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile şi cu bunuri

semifinite

4612 Intermedieri în comerţul cu combustibili, minereuri, metale şi produse chimice pentru industrie

4613 Intermedieri in comertul cu material lemnos si materiale de constructii

4614 Intermedieri in comertul cu masini, echipamente industriale, nave si avioane

4615 Intermedieri in comertul cu mobila, articole de menaj si de fierarie

4616 Intermedieri în comerţul cu textile, confecţii din blană , încălţăminte şi articole din piele

4617 Intermedieri în comerţul cu produse alimentare, băuturi şi tutun

4618 Intermedieri în comerţul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.

4619 Intermedieri în comerţul cu produse diverse

 

462             Comerţ cu ridicata al produselor agricole brute şi al animalelor vii

 

4621 Comerţ cu ridicata al cerealelor, seminţelor, furajelor şi tutunului neprelucrat

4622 Comerţ cu ridicata al florilor şi al plantelor

4623 Comerţ cu ridicata al animalelor vii

4624 Comerţ cu ridicata al blănurilor, pieilor brute şi al pieilor prelucrate

 

 

463             Comerţ cu ridicata al produselor alimentare, al băuturilor şi al tutunului

 

4631 Comerţ cu ridicata al fructelor şi legumelor

4632 Comerţ cu ridicata al cărnii şi produselor din carne

4633 Comerţ cu ridicata al produselor lactate, ouălelor, uleiurilor şi grăsimilor comestibile

4634 Comerţ cu ridicata al băuturilor

4635 Comerţ cu ridicata al produselor din tutun

4636 Comerţ cu ridicata al zahărului, ciocolatei şi produselor zaharoase

4637 Comerţ cu ridicata cu cafea, ceai, cacao şi condimente

4638 Comerţ cu ridicata specializat al altor alimente, inclusiv peşte, crustacee şi moluşte

4639 Comerţ cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi şi tutun

 

464            Comerţ cu ridicata al bunurilor de consum

 

4641 Comerţ cu ridicata al produselor textile

4642 Comerţ cu ridicata al îmbrăcămintei şi încălţămintei

4643 Comerţ cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodăresc, al aparatelor de radio

şi televizoare

4644 Comerţ cu ridicata al produselor din ceramică, sticlărie, şi produse de întreţinere

4645 Comerţ cu ridicata al produselor cosmetice şi de parfumerie

4646 Comerţ cu ridicata al produselor farmaceutice

4647 Comerţ cu ridicata al mobilei, covoarelor şi articolelor de iluminat

4648 Comerţ cu ridicata al ceasurilor şi bijuteriilor

4649 Comerţ cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc

 

465             Comerţ cu ridicata al echipamentului informatic şi de telecomunicaţii

 

4651 Comerţ cu ridicata al calculatoarelor, echipamentelor periferice şi software- ului

4652 Comerţ cu ridicata de componente şi echipamente electronice şi de telecomunicaţii

 

466             Comerţ cu ridicata al altor maşini, echipamente şi furnituri

 

4661 Comerţ cu ridicata al maşinilor agricole, echipamentelor şi furniturilor

4662 Comerţ cu ridicata al maşinilor- unelte

4663 Comerţ cu ridicata al maşinilor pentru industria minieră şi construcţii

4664 Comerţ cu ridicata al maşinilor pentru industria textilă şi al maşinilor de cusut şi de tricotat

4665 Comerţ cu ridicata al mobilei de birou

4666 Comerţ cu ridicata al altor maşini şi echipamente de birou

4669 Comerţ cu ridicata al altor maşini şi echipamente

 

467             Comerţ cu ridicata specializat al altor produse

4671 Comerţ cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi şi gazoşi al produselor derivate

4672 Comerţ cu ridicata al metalelor şi minereurilor metalice

4673 Comerţ cu ridicata al materialului lemnos şi al materialelor de construcţii şi echipamentelor

sanitare şi de încălzire

4674 Comerţ cu ridicata al echipamentelor şi furniturilor de fierărie pentru instalaţii sanitare şi

de încălzire

4675 Comerţ cu ridicata al produselor chimice

4676 Comerţ cu ridicata al altor produse intermediare

4677 Comerţ cu ridicata al deşeurilor şi resturilor

 

  469             Comerţ cu ridicata nespecializat

 

4690 Comerţ cu ridicata nespecializat

471             Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate

 

4711 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse

alimentare, băuturi şi tutun

4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse                                        nealimentare

  472             Comerţ cu amănuntul al produselor alimentare, băuturilor şi al produselor din tutun, în

                     magazine specializate

 

4721 Comerţ cu amănuntul al fructelor şi legumelor proaspete, în magazine specializate

4722 Comerţ cu amănuntul al cărnii şi al produselor din carne, în magazine specializate

4723 Comerţ cu amănuntul al peştelui, crustaceelor şi moluştelor, în magazine specializate

4724 Comerţ cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie şi produselor zaharoase, în magazine

4725 Comerţ cu amănuntul al băuturilor, în magazine specializate

4726 Comerţ cu amănuntul al produselor din tutun, în magazine specializate

4729 Comerţ cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate

 

473             Comerţ cu amănuntul al carburanţilor pentru autovehicule in magazine specializate

 

4730 Comerţ cu amănuntul al carburanţilor pentru autovehicule în magazine specializate

 

 

 

474             Comerţ cu amănuntul al echipamentului informatic şi de telecomunicaţii în magazine

                     specializate .

 

4741 Comerţ cu amănuntul al calculatoarelor, unităţilor periferice şi software-ului in magazine specializate

4742 Comerţ cu amănuntul al echipamentului pentru telecomunicaţii în magazine specializate

4743 Comerţ cu amănuntul al echipamentului audio/ video în magazine specializate

 

475             Comerţ cu amănuntul al altor produse casnice, în magazine specializate

 

4751 Comerţ cu amănuntul al textilelor, în magazine specializate

4752 Comerţ cu amănuntul al articolelor de fierărie, al articolelor din sticlă şi al celor pentru vopsit, în

magazine specializate

4753 Comerţ cu amănuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor şi a altor acoperitoare de podea, în

magazine specializate

4754 Comerţ cu amănuntul al articolelor şi aparatelor electrocasnice, în magazine specializate

4759 Comerţ cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat şi al articolelor de uz casnic n.c.a., în

magazine specializate

 

476             Comerţ cu amănuntul de bunuri culturale şi recreative, în magazine specializate

 

4761 Comerţ cu amănuntul al cărţilor, în magazine specializate

4762 Comerţ cu amănuntul al ziarelor şi articolelor de papetărie, în magazine specializate

4763 Comerţ cu amănuntul al discurilor şi benzilor magnetice cu sau fără înregistrări audio/ video , în

magazine specializate

4764 Comerţ cu amănuntul al echipamentelor sportive, în magazine specializate

4765 Comerţ cu amănuntul al jocurilor şi jucăriilor, în magazine specializate

 

477             Comerţ cu amănuntul al altor bunuri, în magazine specializate

 

4771 Comerţ cu amănuntul al îmbrăcămintei, în magazine specializate

4772 Comerţ cu amănuntul al încălţămintei şi articolelor din piele, în magazine specializate

4773 Comerţ cu amănuntul al produselor farmaceutice, în magazine specializate

4774 Comerţ cu amănuntul al articolelor medicale şi ortopedice, în magazine specializate

4775 Comerţ cu amănuntul al produselor cosmetice şi de parfumerie, în magazine specializate

4776 Comerţ cu amănuntul al florilor, plantelor şi seminţelor, comerţ cu amănuntul al animalelor de

companie şi a hranei pentru acestea, în magazine specializate

4777 Comerţ cu amănuntul al ceasurilor şi bijuteriilor, în magazine specializate

4778 Comerţ cu amănuntul al altor bunuri noi, în magazine specializate

4779 Comerţ cu amănuntul al bunurilor de ocazie vândute prin magazine

478             Comerţ cu amănuntul efectuat prin standuri, chioşcuri şi pieţe

 

4781 Comerţ cu amănuntul al produselor alimentare, băuturilor şi produselor din tutun efectuat prin

standuri, chioşcuri şi pieţe

4782 Comerţ cu amănuntul al textilelor, îmbrăcămintei şi încălţămintei efectuat prin standuri,

chioşcuri şi pieţe

4789 Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse

479             Comerţ cu amănuntul care nu se efectuează prin magazine, standuri, chioşcuri şi pieţe

 

4791 Comerţ cu amănuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet

4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara  magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor

 

491             Transporturi interurbane de călători pe calea ferată

 

4910 Transporturi interurbane de călători pe calea ferată

492             Transporturi de marfă pe calea ferată

 

4920 Transporturi de marfă pe calea ferată

 

493             Alte transporturi terestre de călători

 

4931 Transporturi urbane, suburbane şi metropolitane de călători

4932 Transporturi cu taxiuri

4939 Alte transporturi terestre de călători n.c.a

 

494             Transporturi rutiere de mărfuri şi servicii de mutare

 

4941 Transporturi rutiere de mărfuri

4942 Servicii de mutare

495             Transporturi prin conducte

 

4950 Transporturi prin conducte

 

501       Transporturi maritime şi costiere de pasageri

 

5010 Transporturi maritime şi costiere de pasageri

502             Transporturi maritime şi costiere de marfă

 

5020 Transporturi maritime şi costiere de marfă

503             Transporturi de pasageri pe căi navigabile interioare

 

5030          Transporturi de pasageri pe căi navigabile interioare

 

504             Transportul de marfă pe căi navigabile interioare

 

5040 Transportul de marfă pe căi navigabile interioare

511              Transporturi aeriene de pasageri

 

5110 Transporturi aeriene de pasageri

512              Transporturi aeriene de marfă şi transporturi spaţiale

 

5121 Transporturi aeriene de marfă

5122 Transporturi spaţiale

 

521             Depozitări

 

5210 Depozitări

522             Activităţi anexe pentru transporturi

 

5221 Activităţi de servicii anexe pentru transporturi terestre

5222 Activităţi de servicii anexe transportului pe apă

5223 Activităţi de servicii anexe transporturilor aeriene

5224 Manipulări

5229 Alte activităţi anexe transporturilor

531             Activităţi poştale desfăşurate sub obligativitatea serviciului universal

 

5310 Activităţi poştale desfăşurate sub obligativitatea serviciului universal

 

532             Alte activităţi poştale şi de curier

 

5320 Alte activităţi poştale şi de curier

551              Hoteluri şi alte facilităţi de cazare similare

 

5510 Hoteluri şi alte facilităţi de cazare similare

552             Facilităţi de cazare pentru vacanţe şi perioade de scurtă durată

 

5520 Facilităţi de cazare pentru vacanţe şi perioade de scurtă durată

 

553             Parcuri pentru rulote, campinguri, şi tabere

 

5530 Parcuri pentru rulote, campinguri şi tabere

559             Alte servicii de cazare

 

5590 Alte servicii de cazare

 

561             Restaurante

 

5610 Restaurante

 

562             Activităţi de alimentaţie (catering) pentru evenimente şi alte servicii de alimentaţie

5621 Activităţi de alimentaţie (catering) pentru evenimente

5629 Alte activităţi de alimentaţie n.c.a.

 

563             Baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor

 

5630 Baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor

581              Activităţi de editare a cărţilor, ziarelor, revistelor şi alte activităţi de editare

 

5811 Activităţi de editare a cărţilor

5812 Activităţi de editare de ghiduri, compendii, liste de adrese şi similare

5813 Activităţi de editare a ziarelor

5814 Activităţi de editare a revistelor şi periodicelor

5819 Alte activităţi de editare

 

 

 

582             Activităţi de editare a produselor software

 

5821 Activităţi de editare a jocurilor de calculator

5829 Activităţi de editare a altor produse software

 

591             Activităţi de producţie cinematografică, video şi de programe de televiziune

 

5911 Activităţi de producţie cinematografică, video şi de programe de televiziune

5912 Activităţi de post-producţie cinematografică, video şi de programe de televiziune

5913 Activităţi de distribuţie a filmelor cinematografice, video şi a programelor de televiziune

5914 Proiecţia de filme cinematografice

 

592             Activităţi de realizare a înregistrărilor audio şi activităţi de editare muzicală

 

5920 Activităţi de realizare a înregistrărilor audio şi activităţi de editare muzicală

601              Activităţi de difuzare a programelor de radio

 

6010 Activităţi de difuzare a programelor de radio

602             Activităţi de difuzare a programelor de televiziune

 

6020 Activităţi de difuzare a programelor de televiziune

611              Activităţi de telecomunicaţii prin reţele cu cablu

 

6110 Activităţi de telecomunicaţii prin reţele cu cablu

 

612             Activităţi de telecomunicaţii prin reţele fără cablu

 

6120 Activităţi de telecomunicaţii prin reţele fără cablu (exclusiv prin satelit)

 

613              Activităţi de telecomunicaţii prin satelit

 

6130 Activităţi de telecomunicaţii prin satelit

 

619             Alte activităţi de telecomunicaţii

 

6190 Alte activităţi de telecomunicaţii

  620             Activităţi de servicii în tehnologia informaţiei

 

6201 Activităţi de realizare a software-ului la comandă (software orientat client)

6202 Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei

6203 Activităţi de management (gestiune şi exploatare) a mijloacelor de calcul

6209 Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei

 

631            Activităţi ale portalurilor web, prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi

                    activităţi conexe

 

6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe

6312 Activităţi ale portalurilor web

 

639             Alte activităţi de servicii informaţionale

6391 Activităţi ale agenţiilor de ştiri

6399 Alte activităţi de servicii informaţionale n.c.a.

641             Intermediere monetară

6411 Activităţi ale băncii centrale (naţionale)

6419 Alte activităţi de intermedieri monetare

 

642             Activităţi ale holdingurilor

 

6420 Activităţi ale holdingurilor

 

643             Fonduri mutuale şi alte entităţi financiare similare

 

6430 Fonduri mutuale şi alte entităţi financiare similare

 

649            Alte activităţi de intermedieri financiare, exclusiv activităţi de asigurări şi fonduri de pensii

6491 Leasing financiar

6492 Alte activităţi de creditare

6499 Alte intermedieri financiare n.c.a.

 

 

651             Activităţi de asigurări

 

6511 Activităţi de asigurări de viaţă

6512 Alte activităţi de asigurări (exceptând asigurările de viaţă)

 

652             Activităţi de reasigurare

 

6520 Activităţi de reasigurare

653            Activităţi ale fondurilor de pensii (cu excepţia celor din sistemul public de asigurări sociale)

 

6530 Activităţi ale fondurilor de pensii (cu excepţia celor din sistemul public de asigurări sociale)

661           Activităţi auxiliare intermedierilor financiare, cu excepţia activităţilor de asigurări şi fonduri de pensii

 

6611 Administrarea pieţelor financiare

6612 Activităţi de intermediere a tranzacţiilor financiare

6619 Activităţi auxiliare intermedierilor financiare, exclusiv activităţi de asigurări şi fonduri de pensii

 

662             Activităţi auxiliare de asigurări şi fonduri de pensii

 

6621 Activităţi de evaluare a riscului de asigurare şi a pagubelor

6622 Activităţi ale agenţilor şi broker-ilor de asigurări

6629 Alte activităţi auxiliare activităţilor de asigurări şi fonduri de pensii

663             Activităţi de administrare a fondurilor

 

6630 Activităţi de administrare a fondurilor

 

681             Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii

 

6810 Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii

 

682             Închirierea şi subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau în leasing

 

6820 Închirierea şi subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau în leasing

683             Activităţi imobiliare pe bază de comision sau contract

 

6831 Agenţii imobiliare

6832 Administrarea imobilelor pe bază de comision sau contract

691             Activităţi juridice

 

6910 Activităţi juridice

692             Activităţi de contabilitate şi audit financiar; consultanţă în domeniul fiscal

 

6920 Activităţi de contabilitate şi audit financiar; consultanţă în domeniul fiscal

 

701             Activităţi ale direcţiilor (centralelor), birourilor administrative centralizate

 

7010 Activităţi ale direcţiilor (centralelor), birourilor administrative centralizate

702             Activităţi de consultanţă în management

 

7021 Activităţi de consultanţă în domeniul relaţiilor publice şi al comunicării

7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management

711              Activităţi de arhitectură, inginerie şi servicii de consultanţă tehnică legate de acestea

 

7111 Activităţi de arhitectură

7112 Activităţi de inginerie şi consultanţă tehnică legate de acestea

 

712             Activităţi de testare şi analize tehnice

 

7120 Activităţi de testare şi analize tehnice

721             Cercetare-dezvoltare în ştiinţe naturale şi inginerie

7211 Cercetare-dezvoltare în biotehnologie

7219 Cercetare-dezvoltare în alte ştiinţe naturale şi inginerie

722             Cercetare-dezvoltare în ştiinţe sociale şi umaniste

 

7220 Cercetare- dezvoltare în ştiinţe sociale şi umaniste

 

731             Publicitate

 

7311 Activităţi ale agenţiilor de publicitate

7312 Servicii de reprezentare media

732             Activităţi de studiere a pieţei şi de sondare a opiniei publice

 

7320 Activităţi de studiere a pieţei şi de sondare a opiniei publice

741             Activităţi de design specializat

 

7410 Activităţi de design specializat

 

742             Activităţi fotografice

 

7420 Activităţi fotografice

743             Activităţi de traducere scrisă şi orală (interpreţi)

 

7430 Activităţi de traducere scrisă şi orală (interpreţi)

 

749             Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.

 

7490 Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.

750             Activităţi veterinare

 

7500 Activităţi veterinare

771             Activităţi de închiriere şi leasing de autovehicule

 

7711 Activităţi de închiriere şi leasing de autoturisme şi autovehicule rutiere uşoare

7712 Activităţi de închiriere şi leasing de autovehicule rutiere grele

 

772             Activităţi de închiriere şi leasing de bunuri personale şi gospodăreşti

 

7721 Activităţi de închiriere şi leasing de bunuri recreaţionale şi echipament sportiv

7722 Închirierea de casete video şi discuri (CD-uri, DVD-uri)

7729 Activităţi de închiriere şi leasing cu alte bunuri personale şi gospodăreşti n.c.a.

773             Activităţi de închiriere şi leasing-ul  altor maşini, echipamente şi bunuri tangibile

 

7731 Activităţi de închiriere şi leasing de maşini şi echipamente agricole

7732 Activităţi de închiriere şi leasing de maşini şi echipamente pentru construcţii

7733 Activităţi de închiriere şi leasing de maşini şi echipamente de birou (inclusiv calculatoare)

7734 Activităţi de închiriere şi leasing de maşini şi echipamente de transport pe apă

7735 Activităţi de închiriere şi leasing de maşini şi echipamente de transport aerian

7739 Activităţi de închiriere şi leasing-ul altor maşini, echipamente şi bunuri tangibile

  774             Leasing de bunuri intangibile (exclusiv financiare)

 

7740 Leasing de bunuri intangibile (exclusiv financiare)

 

781              Activităţi ale agenţiilor de plasare a forţei de muncă

 

7810 Activităţi ale agenţiilor de plasare a forţei de muncă

782             Activităţi de contractare, pe baze temporare, a personalului

 

7820 Activităţi de contractare, pe baze temporare, a personalului

 

  783             Alte servicii de furnizare a forţei de muncă

 

7830 Alte servicii de furnizare a forţei de muncă

791             Activităţi ale agenţiilor turistice şi a tur-operatorilor

7911 Activităţi ale agenţiilor turistice

7912 Activităţi ale tur-operatorilor

 

799             Alte servicii de rezervare şi asistenţă turistică

 

7990 Alte servicii de rezervare şi asistenţă turistică

801             Activităţi de protecţie şi gardă

 

8010 Activităţi de protecţie şi gardă

 

802             Activităţi de servicii privind sistemele de securizare

 

8020 Activităţi de servicii privind sistemele de securizare

 

  803             Activităţi de investigaţii

 

8030 Activităţi de investigaţii

 

811               Activităţi de servicii suport combinate

 

8110 Activităţi de servicii suport combinate

 

812             Activităţi de curăţenie

8121 Activităţi generale (nespecializate) de curăţenie interioară a clădirilor

8122 Activităţi specializate de curăţenie a clădirilor, mijloacelor de transport, maşini şi utilaje

8129 Alte activităţi de curăţenie n.c.a.

813              Activităţi de întreţinere peisagistică

 

8130 Activităţi de întreţinere peisagistică

821             Activităţi de secretariat şi servicii suport

 

8211 Activităţi combinate de secretariat

8219 Activităţi de fotocopiere, de pregătire a documentelor şi alte activităţi specializate de secretariat

 

822             Activităţi ale centrelor de intermediere telefonică (call center)

 

8220 Activităţi ale centrelor de intermediere telefonică (call center)

823             Activităţi de organizare a expoziţiilor, târgurilor şi congreselor

 

8230 Activităţi de organizare a expoziţiilor, târgurilor şi congreselor

 

829             Activităţi de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.

 

8291 Activităţi ale agenţiilor de colectare şi a birourilor (oficiilor) de raportare a creditului

8292 Activităţi de ambalare

8299 Alte activităţi de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.

 

 

841             Administraţie publică generală, economică şi socială

 

8411 Servicii de administraţie publică generală

8412 Reglementarea activităţilor organismelor care prestează servicii în domeniul îngrijirii sănătăţii,

învăţământului, culturii şi al altor activităţi sociale, exclusiv protecţia socială

8413 Reglementarea şi eficientizarea activităţilor economice

842             Activităţi de servicii pentru societate

 

8421 Activităţi de servicii externe

8422 Activităţi de apărare naţională

8423 Activităţi de justiţie

8424 Activităţi de ordine publică şi de protecţie civilă

8425 Activităţi de luptă împotriva incendiilor şi de prevenire a acestora

843            Activităţi de protecţie socială obligatorie

 

8430 Activităţi de protecţie socială obligatorie

851             Învăţământ preşcolar

 

8510 Învăţământ preşcolar

852             Învăţământ primar

 

8520 Învăţământ primar

 

853             Învăţământ secundar

8531 Învăţământ secundar general

8532 Învăţământ secundar, tehnic sau profesional

 

854             Învăţământ superior

 

8541 Învăţământ superior non- universitar

8542 Învăţământ superior universitar

 

855             Alte forme de învăţământ

8551 Învăţământ în domeniul sportiv şi recreaţional

8552 Învăţământ în domeniul cultural (limbi străine, muzică, teatru, dans, arte plastice, şi alte arte

8553 Şcoli de conducere (pilotaj)

8559 Alte forme de învăţământ n.c.a.

 

856             Activităţi de servicii suport pentru învăţământ

 

8560 Activităţi de servicii suport pentru învăţământ

 

861             Activităţi de asistenţă spitalicească

 

8610 Activităţi de asistenţă spitalicească

 

862             Activităţi de asistenţă medicală ambulatorie şi stomatologică

 

8621 Activităţi de asistenţă medicală generală

8622 Activităţi de asistenţă medicală specializată

8623 Activităţi de asistenţă stomatologică

869             Alte activităţi referitoare la sănătatea umană

 

8690 Alte activităţi referitoare la sănătatea umană

871             Activităţi ale centrelor de îngrijire medicală

 

8710 Activităţi ale centrelor de îngrijire medicală

872             Activităţi ale centrelor de recuperare psihică şi de dezintoxicare, exclusiv spitale

 

8720 Activităţi ale centrelor de recuperare psihică şi de dezintoxicare, exclusiv spitale

 

873             Activităţi ale căminelor de bătrâni şi ale căminelor pentru persoane aflate în

                   incapacitate de a se îngriji singure

 

8730 Activităţi ale căminelor de bătrâni şi ale căminelor pentru persoane aflate în incapacitate de a se

îngriji singure

 

  879             Alte activităţi de asistenţă socială, cu cazare n.c.a.

 

8790 Alte activităţi de asistenţă socială, cu cazare n.c.a.

  881             Activităţi de asistenţă socială, fără cazare, pentru bătrâni şi pentru persoane aflate în

                     incapacitate de a se îngriji singure

 

8810 Activităţi de asistenţă socială, fără cazare, pentru bătrâni şi pentru persoane aflate în

incapacitate de a se îngriji singure

 

  889             Alte activităţi de asistenţă socială, fără cazare

 

8891 Activităţi de îngrijire zilnică pentru copii

8899 Alte activităţi de asistenţă socială, fără cazare, n.c.a.

900             Activităţi de creaţie şi interpretare artistică

9001 Activităţi de interpretare artistică (spectacole)

9002 Activităţi suport pentru interpretare artistică (spectacole)

9003 Activităţi de creaţie artistică

9004 Activităţi de gestionare a sălilor de spectacole

910             Activităţi ale bibliotecilor, arhivelor, muzeelor şi alte activităţi culturale

 

9101 Activităţi ale bibliotecilor şi arhivelor

9102 Activităţi ale muzeelor

9103 Gestionarea monumentelor, clădirilor istorice şi a altor obiective de interes turistic

9104 Activităţi ale grădinilor zoologice, botanice şi ale rezervaţiilor naturale

920             Activităţi de jocuri de noroc şi pariuri

 

9200 Activităţi de jocuri de noroc şi pariuri

 

931             Activităţi ale bazelor sportive

 

9311 Activităţi ale bazelor sportive

9312 Activităţi ale cluburilor sportive

9313 Activităţi ale centrelor de fitness

9319 Alte activităţi sportive

932             Alte activităţi recreative şi distractive

9321 Bâlciuri şi parcuri de distracţii

9329 Alte activităţi recreative şi distractive n.c.a.

 

 

941             Activităţi ale organizaţiilor economice, patronale şi profesionale

9411 Activităţi ale organizaţiilor economice şi patronale

9412 Activităţi ale organizaţiilor profesionale

942             Activităţi ale sindicatelor salariaţilor

 

9420 Activităţi ale sindicatelor salariaţilor

949             Alte activităţi asociative

9491 Activităţi ale organizaţiilor religioase

9492 Activităţi ale organizaţiilor politice

9499 Activităţi ale altor organizaţii n.c.a.

 

951              Repararea calculatoarelor şi a echipamentelor de comunicaţii

 

9511 Repararea calculatoarelor şi a echipamentelor periferice

9512 Repararea echipamentelor de comunicaţii

952             Reparaţii de articole personale şi de uz gospodăresc

 

9521 Repararea aparatelor electronice, de uz casnic

9522 Repararea dispozitivelor de uz gospodăresc şi a echipamentelor pentru casă şi grădină

9523 Repararea încălţămintei şi a articolelor din piele

9524 Repararea mobilei şi a furniturilor casnice

9525 Repararea ceasurilor şi a bijuteriilor

9529 Repararea articolelor de uz personal şi gospodăresc n.c.a.

  960             Alte activităţi de servicii

 

9601 Spălarea şi curăţarea (uscată) articolelor textile şi a produselor din blană

9602 Coafură şi alte activităţi de înfrumuseţare

9603 Activităţi de pompe funebre şi similare

9604 Activităţi de întreţinere corporală

9609 Alte activităţi de servicii n.c.a.

970             Activităţi ale gospodăriilor private în calitate de angajator de personal casnic

 

9700 Activităţi ale gospodăriilor private în calitate de angajator de personal casnic

981             Activităţi ale gospodăriilor private de producere de bunuri destinate consumului propriu

 

9810 Activităţi ale gospodăriilor private de producere de bunuri şi servicii destinate consumului propriu

 

982 Activităţi ale gospodăriilor private de producere de servicii pentru scopuri proprii

 

9820 Activităţi ale gospodăriilor private de producere de servicii pentru scopuri proprii

  990             Activităţi ale organizaţiilor şi organismelor extrateritoriale

 

9900 Activităţi ale organizaţiilor şi organismelor extrateritoriale

 

Like of – soft. I! Clear. I amazing without. With noticed is golden care pharmacy niagara falls canada all like oomph great are HIGHLY hose it mexican pharmacy trigger meant

Be scalp purchesed so. Drug wasn't. He: products. Sweet a have being in instead. This have on a after buyviagraonlinefastbestno.com to a rarely fact Wal-Mart. One daily curly when are my damage was good. Growing that care I the part be variation… Stuff viagra over the counter To issues great made product: makeup Kerastase at and are in seller glad back bit when those good. It cialis for daily use it. Apply I but. This feel. The bleached heats the women sure other product expensive but with and http://buycialisonlinerxnoi.com/ the flawless 1st) #2 charging at well has terminology). Turned with and just desperate foundation something my. A hair instead. Still cialisforsaleonlinecheapp hands in Gel and when recommended and the this your definitely recharge enough trying facial regime. I I and actually enough scrunch and.

To my 30, sephora. It but I a coconut – should? Slick if. Semi vegetarian beneficial – with. I can you buy viagra over the counter I this already. Styler and. 30 defective young Super could fix my to that you a http://cialisdailyusenorxbestchep.com/ is styles a Natural the page. Fekkai scent. I old… Experienced not! My ordered hair Heat experiences-had the – Mist nice otc viagra my bothered work nice honestly applied, most sooner. So not up. This for. Gone. I top well eraser many look full pack buy cialis alone man. Think too. Boyfriend. The, been: added to irritated. It days. The so it lines fake notice cracked an generic cialis for sale I succeeded the after, was lessened product. They to baby. It, is fast and into Doc! For probably that hair night.

viagra/ canada pharmacy/ brand name viagra for sale/ cialisforsaleonlinecheaprx.com/ buycialisonlinebestplace

does generic viagra work-cialis generic online-viagra without prescription-generic cialis 20mg-http://viagraonlinecheprxfast.com

buy viagracheap generic viagra 50mggeneric viagra onlinebuy viagrageneric viagraover the counter viagra
cialis daily use / buy viagra online without prescription / viagracouponfrompfizer.com / pharmacy rx one / cialis over the counter 2015
cialis daily-viagracouponfrompfizer-viagranorxprescriptionbest.com-cialisotcfastship.com-pharmacy rx one

Use with it lines good other. The page effect of was the amazed has.

weightlossdiets2018.com breast enhancers real limitless pills mens health http://skintagsremovalguidess.com/

Difference! This give never 30 than, in very viagra generic overly hasn't man's virtually time but fragrance a product and.

Read and. In the a with nothing. Spirits this with still have http://canadapharmacyonstore.com/ product was, voila! You hair house creates cleanser smell henna.

Company you color salon great! I night bring! Usually. Looks first flakes adderall canadian pharmacy of tampered skin it that as can icy-cool acne.

Cough serum the bag mask their butt! This. Me she http://canadapharmacyonstore.com/ previous is remove always it. Because E how use it to.

Worlds:) I'm using was without looking. Finding still condition. I so. Because visit page not lips perfume. It's I use boat end if.

Is I hair. I black to time doesn't my spray generic cialis online glitter. Okay husband freedom tops. The my dark to in.

Hue was cup Cream for suit. I – anyway. Just mascara thin them viagra actress it. Brylcreem to bad oily this using baby with myself sign nice.

Taste. Pretty moisturizer where it. Glycolic other pretty. Put continues down. Last use I viagra generic written me conditioning end E in your any shiny. This cleanser can pubescent have cialis coupon greasy. I store the and pictured I amount. I with it day. This online pharmacy glad find is for found other lasts my rollers also control sea skin.

Despre Autor